AAK rapporterar viktiga framsteg inom hållbarhet

Report this content

AAK har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2017, i vilken företaget beskriver sina strategier, mål, aktiviteter och framsteg inom hållbarhetsområdet. Rapporten är baserad på företagets modell för ansvarsfull tillväxt och uppdelad i fem fokusområden – Våra kunder, Våra leverantörer, Vår planet, Våra medarbetare och Våra grannar.

”Vi har sett stora framsteg inom våra åtaganden för hållbara leveranskedjor för palm, shea och kokos”, säger Anne Mette Olesen, AAK:s Chief Marketing Officer med ansvar för CSR. ”Vi har också valt att stödja inkluderingen av småjordbrukare i vår leveranskedja för palm genom projektet Forever Sabah i Malaysia.”

Företagets framgångsrika kvinnogruppsprogram i Västafrika fortsätter också att utvecklas. Under 2017 var fler än 130.000 kvinnor inkluderade i programmet, en ökning med 10% jämfört med föregående år. Programmet fokuserar på stöd, räntefria mikrokrediter, utbildning och handel direkt med de kvinnor som samlar in sheakärnor.

Därtill rapporterar AAK stora framsteg inom global resurseffektivitet med bland annat en 6,3-procentig minskning av direkta koldioxidutsläpp räknat per bearbetad enhet. Företaget minskade även sin energiförbrukning och vattenförbrukning med 3,3 respektive 4,4%, räknat per bearbetad enhet.

I rapporten berättar AAK:s medarbetare om några av företagets många hållbarhetsinitiativ. För att få tillgång till en digital version av rapporten, vänligen besök www.aak.com. För att erhålla en tryckt rapport, kontakta Corporate Communications via comm@aak.com.
    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anne Mette Olesen Fredrik Nilsson
Chief Marketing Officer inklusive CSR Finansdirektör och tf. VD
Mobil: +46 708 39 93 14 Mobil: +46 708 95 22 21   
E-post: annemette.olesen@aak.com E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2018, kl. 11:00 lokal tid.
    

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar:

AAK

Prenumerera

Dokument & länkar