AAK:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2015 – ett rekordhögt rörelseresultat och en stark organisk volymtillväxt

 • Rörelseresultatet för kvartalet blev återigen rekordhögt och uppgick till 376 mkr (331 mkr, exklusive positiva engångsposter om netto 13 mkr), en förbättring med 14%. Valutaomräkningseffekten uppgick till 27 mkr.
  - Rörelseresultatet omräknat till fasta växelkurser och justerat för fjolårets avyttring av Binol samt engångskostnader förbättrades med 7%.
 • Volymerna ökade med 2%, den organiska volymtillväxten var också 2%.
 • Rörelseresultatet för Food Ingredients uppgick till 230 mkr (211 mkr), en förbättring med 9%.
 • Chocolate & Confectionery Fats förbättrade rörelseresultatet med 33% till 166 mkr (125 mkr).
 • Rörelseresultatet för Technical Products & Feed uppgick till 11 mkr (20 mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive förändringar i rörelsekapitalet, uppgick till 258 mkr (-52 mkr).
 • Vinsten per aktie ökade med 12% och uppgick till 6,03 kronor (5,36 kronor).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,8% (16,0% den 31 december 2014).
 • AAK har under kvartalet lanserat TROPICAO™, företagets senaste innovation inom Chocolate & Confectionery Fats. Choklad med TROPICAO™, som har utvecklats för marknader med varmt klimat, står emot blomning samtidigt som det behåller sina sensoriska egenskaper vid höga temperaturer.
 • I september förvärvade AAK 51% av aktierna i Kamani Oil Industries Pvt Ltd., ett av de ledande företagen inom special- och semispecialoljor i Indien. Företaget har en årlig volym på 100.000 ton och hade förra året en omsättning på cirka 1 miljard svenska kronor.
 • Under kvartalet har AAK tillsammans med Miyoshi Oils and Fats Co. bildat ett nytt bolag för den japanska marknaden, AAK Miyoshi JP. AAK kommer att äga 70% av det nya bolaget och resterande 30% kommer att ägas av Miyoshi Oils and Fats Co.

Avslutande kommentar:
“AAK erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden”, säger Arne Frank, AAK:s koncernchef och VD. ”De viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food Ingredients och den fortsatta förbättringen inom Chocolate & Confectionery Fats.”

I anslutning till att AAK AB offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet 2015 den 29 oktober 2015, hålls en press- och analytikerkonferens via telefon kl. 13:00 lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Tfn: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

Informationen är sådan som AAK AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2015, kl. 08:30 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom oljor och fetter i livsmedelsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, barnmat, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 100 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 19 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 2.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar:

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera