• news.cision.com/
 • AAK AB/
 • AAK:s delårsrapport för tredje kvartalet 2021 – rekordhögt rörelseresultat trots utmanande makroekonomiskt klimat

AAK:s delårsrapport för tredje kvartalet 2021 – rekordhögt rörelseresultat trots utmanande makroekonomiskt klimat

Report this content

AAK-koncernen

 • Volymerna ökade med 3% till 583.000 ton (565.000 ton).
 • Rörelseresultatet, inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 35 mkr, uppgick till 642 mkr (602 mkr), en ökning med 7%.
 • Resultatet för perioden uppgick till 464 mkr (436 mkr).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,80 kr (1,69 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20 mkr (482 mkr).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,5% (14,2% den 31 december 2020).

 

Affärsområden

 • Food Ingredients – rörelseresultatet ökade med 2% till 387 mkr (381 mkr).
 • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet uppgick till 234 mkr (221 mkr), en ökning med 6%.
 • Technical Products & Feed – rörelseresultatet uppgick till 56 mkr (34 mkr), en ökning med 65%.

 

VD:s kommentarer

Vi hade en fortsatt stark utveckling under årets tredje kvartal, med ökade volymer och god tillväxt för såväl resultat som rörelseresultat per kilo, detta jämfört med det starka utfallet för motsvarande kvartal i fjol. Både Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed noterade tvåsiffrig volymtillväxt, medan Food Ingredients minskade något, med en blandad volymutveckling i de underliggande segmenten.

 

Pandemin påverkar fortfarande vår verksamhet negativt, men i mindre omfattning än föregående kvartal.

 

Samtliga affärsområden bidrog till koncernens totala lönsamhet, trots en negativ valutaomräkningseffekt och ett makroekonomiskt klimat med fortsatt höga råvarupriser, globala logistikstörningar och kostnadsinflation.

 

Affärsresultat

Rörelseresultatet ökade med 7% (12% till fasta växelkurser) till rekordhöga 642 mkr (602 mkr), till stor del beroende på vårt fortsatta fokus på special- och semispeciallösningar samt förbättrad kostnadseffektivitet. Rörelseresultatet per kilo ökade med 3% och uppgick till 1,10 kronor (1,07 kronor).

 

Volymerna för Chocolate & Confectionery Fats ökade med 12%, med tillväxt på samtliga marknader, särskilt i södra Latinamerika och Europa. De höga volymerna och en förbättrad kostnadsnivå gjorde att vi kunde redovisa ett mycket starkt rörelseresultat för affärsområdet.

 

I linje med vår strategi har vi prioriterat mer värdeskapande produkter vilket har påverkat produktmixen i Food Ingredients. Volymerna minskade något medan rörelseresultatet per kilo ökade med 4%. Såväl segmentet för växtbaserade livsmedel som Special Nutrition och Foodservice redovisade volymtillväxt.

 

Technical Products & Feed redovisade mycket stark volym- och resultattillväxt, till följd av en ökad efterfrågan på naturliga ingredienser till tekniska produkter samt en fortsatt stark utveckling i vår pressningsverksamhet.

 

Ytterligare stärkt kunderbjudande

Fusioner och förvärv är ett fortsatt viktigt fokusområde. Under kvartalet förvärvade vi BIC Ingredients för att ytterligare stärka vår position på den europeiska lecitinmarknaden.

 

Vi ingick även ett partnerskap med Progress Biotech för inköp av algbaserad DHA till modersmjölksersättning. Därmed utökar vi vår produktportfölj med en växtbaserad, veganvänlig och hållbar olja som uppfyller högsta kvalitetskrav.

 

Fortsatta framsteg inom hållbarhet

Vi kan stolt meddela att våra förbättringsåtgärder fungerar väl och har lett till stora framsteg mot våra nya mål. Vi har ökat våra verifierat avskogningsfria palmoljevolymer med 38% (69% mot 50% 2020) samt spårbarheten till plantage med 10% (77% mot 70% 2020). Detta är viktiga framsteg för att uppnå vår ambition för 2025 – en leveranskedja för palmolja som är 100% verifierat avskogningsfri och 100% spårbar till plantage.

 

Vi ingick även ett samarbete kring småjordbrukare med Nestlé och palmoljebolaget Musim Mas för att motverka avskogning utanför officiella palmoljeområden i Aceh-provinsen i Indonesien. Det femåriga programmet, som kommer att ha en positiv inverkan på cirka 1.000 oberoende småjordbrukare, är en viktig del av AAK:s strategi för hållbara råvaruinköp. Att samverka med andra intressenter i leveranskedjan är fundamentalt – endast med gemensamma krafter kan en fullständigt transparent och hållbar palmoljeindustri uppnås.

 

150 år av Making Better Happen

AAK:s framgångsrika historia i Århus började 1871. I september kunde vi stolt fira våra första 150 år som pionjär och ledande inom växtbaserade oljor och fetter och vi ser fram emot att fortsätta vårt förbättringsarbete under många år framöver.

 

Avslutande kommentar

När vi avslutar det tredje kvartalet finns det fortfarande utmaningar som påverkar den globala ekonomin. Vi fortsätter dock att navigera väl och står stadigt med en robust plattform, en god finansiell utveckling och en stabil balansräkning. Organisationens passion, drivkraft och flexibilitet har genererat starkt resultat och vi bygger vidare på dessa styrkor även framöver.

 

Vi erbjuder vegetabiliska och hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad genom att bedriva produktutveckling i nära samarbete med våra kunder och vi stärker fortlöpande vår portfölj med lösningar som är bra för både människor och miljö. Trots osäkerheten på kort till medellång sikt ser vi ingen anledning att i nuläget justera vår uppfattning om de starka och gynnsamma underliggande, långsiktiga trenderna på våra marknader. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden och vi är fast beslutna om att leva upp till vårt verksamhetssyfte: Making Better Happen™.

 

Press- och analytikerkonferens

I anslutning till att AAK AB idag, den 29 oktober 2021, offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 14:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under fliken Investerare på AAK:s hemsida, www.aak.com.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriella Grotte

Head of IR and Corporate Communications

Mobil: +46 737 16 80 01

E-post: gabriella.grotte@aak.com

 

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021, kl. 13:00 lokal tid.

 

Om AAK

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 3.900 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.

Taggar: