• news.cision.com/
  • AAK AB/
  • AAK tecknar hållbarhetskopplad revolverande kreditfacilitet om 400 miljoner euro

AAK tecknar hållbarhetskopplad revolverande kreditfacilitet om 400 miljoner euro

Report this content

AAK AB (publ.) har tecknat en hållbarhetskopplad revolverande kreditfacilitet om 400 miljoner euro. Den ersätter en tidigare outnyttjad kreditfacilitet, undertecknad 2014 och justerad 2018, om samma belopp.

Den förnyade kreditfaciliteten är nära kopplad till ett antal av AAK:s hållbarhetsmål, däribland bolagets åtagande om en leveranskedja för palm verifierat fri från avskogning och markomvandling innan 2025.

”Den hållbarhetskopplade kreditfaciliteten är helt i linje med såväl vårt verksamhetssyfte, Making Better Happen™, som våra fokusområden inom hållbarhet – Bättre råvaruinköp, Bättre verksamhetsdrift och Bättre lösningar”, säger Tomas Bergendahl, AAK:s finansdirektör. ”Därtill visar den tydligt finansmarknadens stöd för vår hållbarhetsagenda.”

Den femåriga kreditfaciliteten har två ettåriga förlängningsoptioner och kommer att agera som en reservfacilitet för allmänna verksamhetsändamål.

Mandated lead arrangers för faciliteten är Citi, Danske Bank, Mizuho Bank, Nykredit Bank och SEB. Danske Bank agerar hållbarhetskoordinator.För ytterligare information, vänligen kontakta:
 Tomas Bergendahl                                  Marianne Persson       
Finansdirektör                                         Group Treasurer
Telefon: +46 733 76 30 00                      Telefon: +46 733 35 82 54
E-post: tomas.bergendahl@aak.com      E-post: marianne.persson@aak.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2021 kl. 09:30 lokal tid.

Om AAK
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2021 kl. 09:30 lokal tid.AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 3.900 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.

Prenumerera

Dokument & länkar