AAK utökar produktionskapaciteten inom Infant Nutrition

AAK utökar kapaciteten ytterligare för produktionen av InFat™ vid företagets fabrik i Karlshamn. Den här produkten har framgångsrikt introducerats till Infant Nutrition industrin av Advanced Lipids, ett joint venture mellan AAK och Enzymotec. Den är producerad genom en unik enzymatisk omestringsprocess och har visat sig vara en mycket effektiv och uppskattad ingrediens i modersmjölkersättningar.

AAK öppnade sin nuvarande fabrik för produktion av InFat™ i Karlshamn 2008. Försäljningen av produkten har sedan dess ökat kraftigt och denna kapacitetsökning kommer att möjliggöra för AAK att öka volymerna än mer för att kunna möta efterfrågan för fortsatt stark tillväxt inom Advanced Lipids de kommande åren.

” Vi är mycket nöjda med framgångarna för AAK inom specialoljor för Infant Nutrition och att kunna se hur betapalmitat produkter utvecklas på marknaden”, säger Renald Mackintosh, Vice President AarhusKarlshamn AB.


För ytterligare information kontakta:

Renald Mackintosh, Vice President AarhusKarlshamn AB
Telefon:
+46 454 824 24
Mobil:
+31 651 445 849

Anne Mette Olesen, VP Human Resources, Communications & CSR
Telefon :
+46 40 627 8314
Mobil:
+46 708 399 314

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012 kl.11.00 lokal tid.

AarhusKarlshamn är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden, Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida www.aak.com

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.400 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar