AAK utser Tomas Bergendahl till ny finansdirektör

Report this content

Tomas Bergendahl har utsetts till ny finansdirektör för AAK AB (publ.) och tillträder sin roll senast den 1 augusti 2021.

Tomas ansluter till AAK med lång erfarenhet och en solid finansbakgrund. Under de senaste fem och ett halvt åren har han arbetat som finansdirektör och Executive Vice President på COWI Holding A/S, ett ledande internationellt konsultföretag inom teknik, ekonomi och miljövetenskap baserat i Danmark. Innan dess var han finansdirektör för svenska Rederi AB TransAtlantic. Han har även haft flertalet seniora finanspositioner för företag inom Volvo Aero, såväl i Skandinavien som i USA.

”Det är med stor entusiasm som jag blir en del av AAK och jag ser fram emot att arbeta med teamet och bidra till bolagets fortsatta tillväxtresa”, säger Tomas Bergendahl. ”Ett decentraliserat, globalt och kundfokuserat företag med stor entreprenörsanda kombinerat med starka företagsvärderingar och en inkluderande företagskultur gör AAK till ett mycket inspirerande bolag.”

Tomas Bergendahl, född 1974, har en magisterexamen i företagsekonomi från Luleå tekniska universitet.

”Det är med stor glädje jag välkomnar Tomas Bergendahl till AAK, ett mycket starkt tillskott till vårt team”, säger Johan Westman, AAK:s koncernchef och VD. ”Tomas har inte bara mängder av viktig och relevant erfarenhet utan hans driv, personliga värderingar och egenskaper ligger också mycket väl i linje med den öppna, ambitiösa och framåtsträvande andan som finns på AAK.”

Tomas efterträder Fredrik Nilsson som har valt att ta sig an nya möjligheter utanför AAK. Fredrik har arbetat på AAK sedan 2007 varav de senaste sju åren som finansdirektör. Han lämnar bolaget i slutet av månaden.

”Jag vill ta tillfället i akt att tacka Fredrik för hans stora engagemang under de många år han arbetat på AAK”, säger Johan Westman. ”Han har varit en stor bidragande orsak till bolagets utveckling genom åren och jag önskar honom all lycka framöver.”

Jarl Andreasson, Director Financial Control & Tax, kommer att agera tillförordnad finansdirektör till dess att Tomas tillträder sin roll.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Westman
Koncernchef och VD
Telefon: +46 708 95 22 21
E-post: investor@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2021, kl. 08:50 lokal tid.AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.900 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar:

AAK

Prenumerera

Dokument & länkar