Ändrat antal aktier och röster i AAK AB (publ.)

Report this content

Det incitamentsprogram för anställda (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid årsstämman den 17 maj 2017 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under mars 2021 med 1.011.504 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget.

Per den 31 mars 2021 finns det totalt 256.425.438 aktier och röster i bolaget.
   
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jarl Andreasson
Director Financial Control & Tax

Telefon: +46 708 14 64 06
E-post: jarl.andreasson@aak.com  

Denna information är sådan som AAK AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 16:30 lokal tid.

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 3.900 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.

Taggar:

AAK

Prenumerera

Dokument & länkar