Ändrat antal aktier och röster i AAK AB (publ)

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid extra bolagsstämma den 8 november 2010 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under juni 2014 med 3.000 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 30 juni 2014 finns det totalt 41.653.839 aktier och röster i bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Byström
Direktör Extern redovisning & Investor Relations
Tfn: + 46 40 627 83 32
Mobil: +46 709 88 56 13

  
Informationen är sådan som AAK AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2014 kl. 10.00 lokal tid.

Taggar:

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar