Ansvarsfull tillväxt – AAK publicerar ny hållbarhetsrapport

AAK tillkännager idag publiceringen av bolagets nya hållbarhetsrapport – en öppen och tydlig presentation av målen för AAK-koncernens strategi för socialt ansvarstagande (CSR) samt de initiativ vi tar, och de aktiviteter vi genomför.

- AAK är en världsledande producent av vegetabiliska specialoljor och -fetter. Vi är mycket medvetna om det ansvar vi behöver ta för att köpa in, hantera, producera och leverera våra produkter på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt, samtidigt som vi försöker nå våra strategiska mål., säger AAK:s VD och koncernchef Arne Frank.

Målet är att hållbarhetstänkandet ska genomsyra all vår verksamhet och därför tar vi initiativ till och medverkar till projekt som alla parter vinner på. Tillsammans presenterar årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen en fullständig och öppen bild av AAK, däribland ekonomiska, miljömässiga och sociala prestanda. Hållbarhetsrapporten omfattar hela organisationen – produktion, administration, försäljning och inköp. En röd tråd i rapporten är att chefer delar med sig av sina tankar och insikter inom sina specifika ansvarsområden, och AAK:s medarbetare berättar om en del av våra många CSR-initiativ.

- Vi ska hela tiden fortsätta att sträva efter ansvarsfull tillväxt. Hållbarhetsfrågorna står högst upp på vår agenda, och vi är övertygade om att vi har framtiden för oss. Genom att ta vårt sociala ansvar på största allvar skapar vi stora möjligheter att skapa en hållbar tillväxt på nya marknader, i nya länder och i nya kulturer, säger VD och koncernchef Arne Frank.

Rapporten finns som pdf-fil på svenska och engelska på www.aak.com och som trycksak, som kan beställes vid att kontakta comm@aak.com.

For ytterligare information, kontakta vänligen:
Anne Mette Olesen                                                      Fredrik Nilsson
VP HR, Communications and CSR                                Head of Investor Relations
Telefon: +46 40 627 83 14                                             Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 39 93 14                                               Mobil: +46 708 95 22 21

AarhusKarlshamn är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden; Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida www.aak.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ska hela tiden fortsätta att sträva efter ansvarsfull tillväxt
VD och koncernchef Arne Frank.