Förändring av antalet aktier och röster i AAK AB

Antalet aktier och röster i AAK AB (publ.) har under juni månad ökat till följd av den aktiesplit (6:1) som beslutades vid AAK AB:s årsstämma den 30 maj 2018. Per den 29 juni 2018 uppgår antalet aktier i bolaget till 253.730.934.

Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 29 juni 2018 uppgår således till 253.730.934.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018, kl. 09:00 lokal tid.

  
AAK is a leading provider of value-adding vegetable oils & fats. Our expertise in lipid technology within foods and special nutrition applications, our wide range of raw materials and our broad process capabilities enable us to develop innovative and value-adding solutions across many industries – Chocolate & Confectionery, Bakery, Dairy, Special Nutrition, Foodservice, Personal Care, and more. AAK’s proven expertise is based on more than 140 years of experience within oils & fats. Our unique co-development approach brings our customers’ skills and know-how together with our own capabilities and mindset for lasting results. Listed on the Nasdaq Stockholm and with our headquarters in Malmö, Sweden, AAK has 20 different production facilities, sales offices in more than 25 countries and more than 3,300 employees. We are AAK – The Co-Development Company. 

Taggar:

AAK

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar