Aktiv IT säljer domäner till VCW

Aktiv IT säljer domäner till VCW Aktiv IT har för en summa av 250.000 kr sålt fem stycken .com-domäner till VCW Internet Services AB. De fem domänerna är mycket passande för aktie- och finansrelaterad verksamhet på internet och ger VCW möjligheter till ytterligare profilering. VCW Internet Services AB driver en av Sveriges största portaler för aktieinformation - www.vcw.se - med bl.a. ett mycket välbesökt diskussionforum. I samband med överlåtelsen har bolagen träffat ett samarbetsavtal avseende marknadsinformation om Aktiv ITs verksamhet och aktie. Aktiv IT utvecklar webbplatser på internet och har för detta ändamål registrerat över 600 olika .com-domäner. "Vi har inga planer på att starta några webbplatser med liknande inriktning och verksamhet som den VCW driver. Vi ser det därför som en god affär att sälja några av våra aktie- och finansrelaterade domäner." säger Aktiv ITs VD Torbjörn Hellerstad i en kommentar till överlåtelsen. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Torbjörn Hellerstad tel.: 031 - 720 23 51. Se även Göteborgs-listan på www.thenberg.se där aktien är noterad. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00920/bit0002.pdf

Om oss

Verksamheten inom Aktiv IT är helt fokuserad på internet.Vi skapar internetbaserade affärsverksamheter som kan bolagiseras och därefter avyttras. Annorlunda uttryckt - en kuvösverksamhet för utveckling av internetbaserade affärsverksamheter.

Dokument & länkar