Bokslutsrapport för räkenskapsåret 2000

Bokslutsrapport för räkenskapsåret 2000 Omsättning och resultat Nettoomsättningen för helåret 2000 uppgick till 2 223 tkr jämfört med 1 413 tkr för helåret 1999. Bruttovinsten uppgick till 2 002 tkr, motsvarande en bruttomarginal om 90 %. Årets resultat blev minus 5 975 tkr jämfört med minus 2 267 tkr för 1999. Det försämrade resultatet beror på en större organisation med motsvarande högre omkostnadsnivå samt ökade omkostnader beroende på dels inköp och drift av tekniska system, dels kostnader i samband med noteringen. Det bör omnämnas att nettoomsättningen accelererat under året och uppgick fjärde kvartalet till 1 079 tkr, motsvarande 49 % av årets nettoomsättning. Aktiv IT fokuserar starkt på ökade intäkter för att så snabbt som möjligt nå lönsamhet. Åtgärder för att sänka omkostnaderna påbörjades i december 2000 och kommer att ge full effekt under andra kvartalet 2001. Projekten I enlighet med bolagets strategi, att föra över mogna projekt till egna bolag, har under räkenskapsåret tillkommit fem dotterbolag. Bolagen driver projekten Spela.com, GuldochSilver.com, Sexliv.com, Interlotto.com och SistaMinuten.com. Under år 2000 har dessa projekt prioriterats. - Sexliv.com ersatte per den 1 november projektet Kondomeriet.com. Aktiv IT har i Sexliv.com byggt en komplett verksamhet med bland annat egen import, logistik och administration. Sexliv.com utvecklas mycket positivt och internationell etablering står på tur. - Interlotto.com startade internationell lotteriförsäljning i december 2000. - Aktiv IT lade under året stora resurser på utvecklingen av SistaMinuten.com, som nu har ett eget biljettbokningssystem samt ca. 20 000 medlemmar och bra trafik. Under året som gick balanserades totalt 7 000 (4 015) tkr på projekten som en immateriell anläggningstillgång i balansräkningen. Notering Bolagets aktie noterades på Göteborgs OTC lista "Göteborgslistan" den 6 november 2000. Övrigt Årsredovisning avlämnas den 30 mars och ordinarie bolagsstämma skall hållas den 8 maj. Göteborg, 2001-02-26 Torbjörn Hellerstad VD Aktiv IT fokuserar helt på Internet där vi skapar affärsverksamheter som kan bolagiseras och därefter avyttras. Annorlunda uttryckt - en kuvösverksamhet för utveckling av Internetbaserade affärsverksamheter. För ytterligare information om Aktiv IT, se www.aktivit.com eller kontakta VD Torbjörn Hellerstad per telefon 031-720 23 51 alternativt e-mail th@aktivit.com AAU Aktiv IT AB (publ), 556536-1192, Herkulesgatan 41, SE-417 01 Göteborg Telefon +46 31 720 23 50 Telefax: +46 31 720 23 70 www.aktivit.com [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00720/bit0001.pdf

Om oss

Verksamheten inom Aktiv IT är helt fokuserad på internet.Vi skapar internetbaserade affärsverksamheter som kan bolagiseras och därefter avyttras. Annorlunda uttryckt - en kuvösverksamhet för utveckling av internetbaserade affärsverksamheter.

Dokument & länkar