Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 VDs kommentarer · Omsättning och resultat Resultat före skatt för tredje kvartalet 2001 blev 254 Tkr, jämfört med -830 Tkr motsvarande period förra året. Nettoomsättning för tredje kvartalet 2001 blev 1 119 Tkr, jämfört med 598 Tkr motsvarande period förra året. Resultat före skatt för niomånadersperioden januari - september 2001 blev -673 Tkr, jämfört med -4 068 Tkr motsvarande period förra året. Nettoomsättningen för niomånadersperioden januari - september 2001 blev 3 326 Tkr, jämfört med 1 144 Tkr motsvarande period förra året. Som tidigare meddelats, har verksamheten under tredje kvartalet 2001 flyttats till ändamålsenliga och prisvärda lokaler. Flyttkostnaderna redovisas under "Övriga externa kostnader" och uppgår till ca 300 Tkr, avseende i huvudsak mäklararvode. · Projekten Vi arbetar vidare med Sexliv.com, Interlotto.com och Spela.com. Grossistförsäljningen på Sexliv.com har kommit igång, om än så länge dock i liten skala. Den tekniska lösningen för danska Sexliv är klar och vi har lyckats förvärva adressen Sexliv.dk. Det återstår nu endast en mindre del översättningsarbete och några få detaljer kring betalningslösningen innan vi är igång i Danmark. Vi har fått ett antal kontakter i spelbranschen utomlands när det gäller Interlotto.com och arbetar med att få finansiering för att kunna starta online-spel om pengar. Vi har satsat resurser på uppdatering av våra nummerupplysningssiter och får nu intäkter från annonsering på Nummerupplysning.com. I övrigt hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Göteborg, 2001-11-13 Torbjörn Hellerstad VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00710/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00710/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Verksamheten inom Aktiv IT är helt fokuserad på internet.Vi skapar internetbaserade affärsverksamheter som kan bolagiseras och därefter avyttras. Annorlunda uttryckt - en kuvösverksamhet för utveckling av internetbaserade affärsverksamheter.

Dokument & länkar