Interlotto.com i samarbetsavtal med Vivid Media för att utveckla och sända lotteriinformation över hela Europa

Interlotto.com i samarbetsavtal med Vivid Media för att utveckla och sända lotteriinformation över hela Europa Aktiv ITs dotterbolag Interlotto.com och Vivid Media har tecknat slutgiltigt avtal för sändning av sameuropeisk lotteriinformation på Eurosports text-tv-service, Sportext. Vivid Media agerar på uppdrag av Eurosport och är officiell förläggare, innehållsleverantör och försäljningsrepresentant för Sportext. Som ett resultat av samarbetet kommer Interlotto.com att tillhandahålla spelresultat och -information åt Eurosports text-tv-användare över hela Europa. Sportext är den enda sameuropeiska text-tv-service som ägnar sig uteslutande åt sport och spel, och man har cirka 217 miljoner tittare fördelade på 54 länder. Interlotto.com avser att i mars 2001 inleda en test- och utvärderingsperiod på tre månader omfattande fem nationellt baserade lotterier i Belgien, Holland, Norge, Schweiz och Storbritannien. När avtalet verkställts kommer resterande europeiska länder att ingå, vilket innebär att Interlotto.com blir den enda sameuropeiska källan för lotteriinformation. Just nu genomförs större strukturella förändringar av webbplatsen Interlotto.com för att kunna erbjuda kundservice som är standardiserad gentemot Sportext. Carol Ann Schultheis, projektledare för Interlotto.com och affärsutvecklare på Aktiv IT, samordnar och leder utvecklingen tillsammans med Christopher Wright på Vivid Media. "Att etablera Interlotto.com och Eurosport som starka varumärken är ett viktigt steg mot vårt långsiktiga mål att bli en internationell lotteriportal för spelare världen över," säger Torbjorn Hellerstad, VD på Aktiv IT. "Sportext erbjuder text-tv-tittare unik lotteriinformation och Interlotto.com utökar sin service och bygger upp sitt förtroende inom Europa." Interlotto.com är etablerat på Internet sedan 1995 och är en av de äldsta och mest tillförlitliga lotterisajterna. Med sina mer än 14.000 medlemmar har Interlotto.com alltid fokuserat på den vanlige spelaren och på att tillhandahålla korrekt, kvalitativ lotteriinformation. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Torbjorn Hellerstad, tel 031-720 23 51, mobil 070-710 23 51, e-post th@aktivit.com eller Carol Ann Schultheis, tel 031-720 23 59, mobil: 070-710 23 59, e-post cs@aktivit.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01430/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01430/bit0002.pdf

Om oss

Verksamheten inom Aktiv IT är helt fokuserad på internet.Vi skapar internetbaserade affärsverksamheter som kan bolagiseras och därefter avyttras. Annorlunda uttryckt - en kuvösverksamhet för utveckling av internetbaserade affärsverksamheter.

Dokument & länkar