Högkullen förvärvar fler fastigheter av Ambea

Report this content

Högkullen Omsorgsfastigheter har tecknat avtal om förvärv av fyra LSS-fastigheter av Ambea. 

Tre av fastigheterna inrymmer LSS-bostäder och verksamhetslokaler inom LSS och SoL. På 

fastigheten i Laholm skall ett nytt  LSS-boende uppföras. 

Dokument & länkar