AB Mando

Svensk behandlingsmetod mot anorexia och bulimia uppmärksammas i känd amerikansk vetenskapstidskrift Presskonferens tisdag 25 juni kl 13.00, Anorexicentrum, plan 4, Novums Forskningspark i Huddinge En svensk behandlingsmetod mot anorexia och bulimia nervosa publiceras idag tisdag, den 25 juni av den amerikanska vetenskapsakademins ansedda tidskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Behandlingsmetoden som utarbetats vid Anorexicentrum och sektionen för tillämpad neuroendokrinologi, Karolinska Institutet, Novums forskningspark i Huddinge, har visat sig mycket effektiv vid anorexia och bulimia. I studier gjorda på sexton slumpvis utvalda patienter med anorexi eller bulimi som jämförts med 16 obehandlade patienter, framkom att 14 av de behandlade patienterna tillfrisknade att jämföra med enbart en av de obehandlade. Anorexi och bulimi har tidigare ansetts vara svårbehandlad. Behandlingen, som med datorstöd hjälper patienterna att anpassa sitt ätbeteende och sin mättnad till normalkurvor, har redan resulterat i att sammanlagt 130 patienter tillfrisknat. Av alla som hittills behandlats med hjälp av den datorstödda ätträningen, Mandometer® har 75 procent tillfrisknat och 12 procent blivit betydligt bättre. Dessutom har endast 7 procent av de behandlade patienterna fått återfall. Förutom ätträning med Mandometer behandlas patienterna med värme, de dämpar sin aktivitet och de tränas socialt. Enligt beräkningar innebär användningen av Mandometer® också betydande besparingar i sjukvårdsbudgeten samtidigt som indirekta samhälliga kostnader minskar. Behandlingen startades av Cecilia Bergh som intresserade sig för ätsjukdom i början av 1980-talet och skrev en doktorsavhandling om bulimia nervosa. Cecilia Bergh har tillsammans med professor Per Södersten, chef för sektionen för tillämpad neuroendokrinologi, Karolinska Institutet, utvecklat Mandometer®. Läs mer om Mandometer®: www.mando.se För ytterligare information: Cecilia Bergh, verksamhetschef, 08-556 406 01 Jan Ejderhamn, klinikchef, 08-556 406 06 Per Södersten, forskningschef, 08-556 406 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/25/20020625BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/25/20020625BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar