LärData går in som delägare i e-learningpionjären EISI

LärData går in som delägare i e-learningpionjären EISI E-learning och lärarstödd undervisning slagkraftig kombination LärData har förvärvat 33% av aktierna i e-learning företaget EISI som med webbplattformen "Surfa & Lär" var pionjär på området i Sverige. LärData ägs av riskkapitalfonden Segulah I och satsar nu på att bli en ledande aktör inom e-learning. LärData har option på resterande delen av EISI. "EISI och LärData blir ett starkt team", säger Kai Lervik, EISIs grundare. LärData har ett gediget renommé för sin pedagogik och en etablerad kundkrets. I kombination med EISIs erfarenhet inom e-learning kan vi erbjuda en stark mix av bästa teknik och bästa content. "Vår målsättning är att etablera LärData som en ledande aktör på den snabbväxande marknaden för IT-relaterad utbildning", säger Gabriel Urwitz, Senior Partner på Segulah. Förvärvet av EISI är ett viktigt steg i processen att koppla samman lärarledd och webbaserad utbildning. LärData blir därmed ett av få företag som kan erbjuda en optimal mix och spetskompetens inom båda disciplinerna. Vi är övertygade om att det är en framgångsfaktor på den glödheta utbildningsmarknaden . "LärData jobbar med skräddarsydda, kundnära lösningar där flexibilitet är vårt nyckelord såväl som för innehåll som för leverans av utbildning", säger Annika Bolz, VD för LärData. Grunden för samgåendet är att EISI delar vår syn på att det är "elevens" önskemål som avgör hur kurserna utformas. EISI var det första företaget som erbjöd e-learning i Sverige. Man har ägnat sig åt webbaserad inlärning sedan 1996, långt innan själva begreppet dök upp. Sedan starten har EISI producerat webbaserade kurser för kunder som Föreningssparbanken, Scandic Hotels och Nordbanken Finans och Telia. Webbplattformen "Surfa & Lär" bygger på Oracles senaste Internetdatabas. LärData är ett av Sveriges största utbildningsföretag med IT som bas. Man har 120 anställda, huvudkontor i Stockholm och lokalkontor på sex orter i landet. Affärsidén är att genom utbildning optimera kundernas investeringar i personal och IT. I början av året köpte LärData Cap Geminis utbildningsenhet, vilket innebär att utbudet nu omfattar såväl humankapital - kommunikation, projektledning/styrning samt ledarutveckling, som teknik - IBM Mainframe, Java, Microsoft BackOffice. LärData ägs av riskkapitalfonden Segulah I. VD i LärData är Annika Bolz. AB Segulah (publ) är ett riskkapitalbolag ägt av styrelse och ledning. Segulah investerar genom MBO- och Development Capitalaffärer i etablerade medelstora onoterade företag, främst inom detaljhandel, business-to- business service och lättare verkstadsindustri. Vår affärsidé är att tillsammans med ledningen i respektive bolag utveckla portföljbolagens verksamheter och därigenom skapa värde. AB Segulah är svensk samarbetspartner till det stora europeiska riskkapitalbolaget Duke Street Capital. Segulah I är en riskkapitalfond på 200 miljoner kronor lanserad i februari 1997. AB Segulah förvaltar fonden. Investerare i fonden är bl. a., Norsk Vekst ASA (norskt börsnoterat investmentbolag), Prim Associates (amerikansk riskkapitalinvesterare), Bonniersfären, Cancerföreningen i Stockholm och AB Segulah. För ytterligare information kontakta: Annika Bolz, VD LärData tel: 08-729 77 00 Kai Lervik, VD EISI tel: 08-791 24 50 Christian Sievert, Partner AB Segulahs tel: 08-442 89 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar