Lastbilsleveranser maj 2008

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under maj i år till 22 128 fordon, vilket är en ökning med 15 % jämfört med motsvarande period förra året.

Se bifogad fil för hela rapporten.

2008-06-24
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Stefan Karlsson, Volvo Trucks, 031-66 47 56
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20080624 kl 8.30.


Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar