Nytt antal röster i AB Volvo

Report this content

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 714 A-aktier till sammanlagt 714 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Den 31 oktober 2019, den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa var 477 353 775 A-aktier och 1 651 066 445 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgick till 642 460 419,5 baserat på antalet registrerade aktier.


31 oktober, 2019
 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Claes Eliasson, 031-323 72 29. 


Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 13.00 CET.

 

För fler nyheter besök www.volvogroup.se 

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 105 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg. 2018 uppgick nettoförsäljningen till cirka 391 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
 

Prenumerera

Media

Media