Ofördelaktigt domstolsutslag i USA gällande Pentamotorer av årsmodell 2005

Volvo Powertrain AB och den amerikanska miljöskyddsmyndigheten US Environmental Protection Agency, EPA, har en tvist om huruvida 8 354 Volvo Penta-motorer av årsmodell 2005 omfattas av de utsläppskrav som framgår av det avtal som ingicks mellan parterna 1999. I fredags, den 13 april 2012, beslutade en amerikansk domstol, att beordra Volvo Powertrain AB att betala 72 006 337 i böter och räntor. Beslutet kommer att överklagas.

Domstolen konstaterar att Volvo Penta inte var part i den uppgörelse som ingicks 1999, men bedömer att kraven i uppgörelsen ändå skall tillämpas på Volvo Pentas motorer. Volvos Powertrains uppfattning är att uppgörelsen endast omfattar motorer som särskilt omnämns i uppgörelsen vilka är Volvo Powertrains motorer för vägfordon och Volvo Construction Equipments s k ”non-road engines”.

Volvokoncernen har redovisat tvisten som en eventualförpliktelse och har föjaktligen inte reserverat något belopp. Volvo kommer att analysera domslutet och överväga hur det skall tas upp och redovisas i samband med rapporten för det första kvartalet i år. Mer detaljerad information angående tvisten finns i not 24 i Volvokoncernens årsredovisning för 2011.

2012-04-16

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 115 000 anställda, produktionsanläggningar i 20 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvo omsatte år 2011 omkring 310 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2012-04-16 kl 07:30.

 

 

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar