Volvokoncernen erhåller ”Statement of objections” från EU-kommissionen i pågående konkurrensutredning

Volvokoncernen har den 20 november 2014 erhållit ett utlåtande i form av ett så kallat Statement of objections från EU-kommissionen, innehållande kommissionens preliminära ståndpunkt att Volvo och andra lastbilsföretag kan ha brutit mot EU:s konkurrensbestämmelser. Utlåtandet föregriper inte det slutliga utfallet av kommissionens utredning. Volvo utvärderar nu innebörden av utlåtandet.

I januari 2011 blev Volvokoncernen och andra lastbilsföretag föremål för en utredning av EU-kommissionen gällande eventuell överträdelse av EU:s konkurrens-bestämmelser. Volvokoncernen samarbetar fullt ut med myndigheterna och har tidigare meddelat att koncernen är av uppfattningen att det är sannolikt att koncernens finansiella resultat och kassaflöde kan påverkas materiellt negativt till följd av kommissionens utredning.  

Ett så kallat Statement of objections är ett formellt steg i kommissionens konkurrens-utredningar och innehåller skriftlig information till berörda parter om kommissionens preliminära uppfattning. Efter erhållande av ett Statement of objections får parterna tillfälle att undersöka dokumenten i kommissionens undersökningsakt samt avge ett svar, innan kommissionen fattar beslut i ärendet. Volvo utvärderar nu innebörden av utlåtandet och kommer att avge ett svar inom utsatt tid.

20 november, 2014

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt. 0765-53 72 29.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 110 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2013 cirka 270 miljarder kronor och är noterat på NasdaqOMX Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2014 kl 12.30.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar