Nordnet väljer system för värdepappersadministration från Abaris

Nordnet väljer system för värdepappersadministration från Abaris Nordnet Securities Bank satsar vidare för att effektivisera sin verksamhet och skall därför implementera Abaris system AbaSecurities för sin backoffice- och depåhantering. Implementationen och integreringen av AbaSec till Nordnets handelssystem beräknas vara slutförd och gå i drift mot slutet av första kvartalet 2004. Lösningen ger ett effektivt redskap för värdepappersadministration på samtliga marknader där Nordnet är verksam, och skall tillgodose Nordnets högt ställda krav på funktionalitet, kostnadseffektivitet och volymer avseende antal kunder och transaktioner. - Efter att framgångsrikt ha genomfört ett antal implementationsprojekt på den svenska och finska värdepappermarknaden, har vi nu fått förtroendet att leverera även till Nordnet. Då Nordnet är en av de ledande aktörerna i Norden för Internetbaserad värdepappershandel är affären viktig för oss, och ytterligare ett tecken på att Abaris systemlösningar ligger rätt i tiden, säger Bo Nordlander, VD för Abaris AB. - AbaSecurities ger Nordnet förutsättningar att fortsatt utveckla flexibla och innovativa affärslösningar, säger Bo Nordlander vidare. Nordnet Securities Banks kärnverksamhet är värdepappershandel via Internet. Nordnet är Sveriges ledande Internetmäklare och den största Internetmäklaren i Sverige och i Norden sett till antal avslut. Marknadsandelen av antal avslut på Stockholmsbörsen är ca 6 %, på Oslobörsen ca 2,5% och på Köpenhamnsbörsen ca 1,0%. Marknadsandelen för aktieoptioner är ca 5% och för OMX optioner ca 10%. Nordnet har även en av Sveriges största fondmarknader för handel med andelar i värdepappersfonder. Antalet aktiva depåkunder uppgår till ca 60 000 och antalet anställda i koncernen är ca 80. Nordnet består av fyra operativa enheter som är Sverige, Norge, Danmark och Eurotrade Securities S.A. (Luxemburg). Både systemmässigt och administrativt sköts enheterna från Sverige med vissa undantag för Eurotrade. Abaris bildades 1991 ur affärsidén att leverera unika lösningar för finansmarknadens skiftande behov, och är en av de marknadsledande systemleverantörerna inom IT för Bank och Finans i Norden. Abaris har kontor i Stockholm och Helsingfors och har ett 70-tal medarbetare. Systemplattformen AbaSecurities innehåller funktioner för att stödja hela affärsprocessen från front office, via middle- och back office till clearing/settlement för fondkommissionärer, fondförvaltare och kapitalförvaltare. Abaris har ett antal ledande kunder i Norden och har, förutom med Nordnet, under 2003 tecknat avtal med SkandiaBanken och Neonet om leverans av AbaSecurities. Stockholm 27 maj 2003. För mer information kontakta: Bo Nordlander, VD Abaris AB Tel: 08 - 587 148 00 bo.nordlander@abaris.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00380/wkr0002.pdf

Om oss

Abaris är marknadsledande systemleverantör för Bank och Finans i Norden. Abaris kan med sitt breda IT-relaterade produkt- och tjänsteutbud förse finansmarknaderna med affärskritiska helhetslösningar.

Dokument & länkar