2011 års ABB-stipendiater i produktionsteknik utsedda

Två forskare får i år stipendier från Alde Nilssons ABB-stiftelse för forskning inom produktionsteknik. Forskarna är doktoranderna Andreas Archenti från KTH i Stockholm och Andreas Feldmann från Linköpings Universitet. Stipendierna är på 30 000 kr vardera.

Alde Nilssons ABB-stiftelse ska genom stipendier stimulera intresset för forskning inom det produktionstekniska området. Alde Nilsson var under många år vice verkställande direktör med ansvar för produktion inom ASEA, nuvarande ABB. Vid 70-årsdagen hedrades han genom inrättande av den stiftelse som bär hans namn. 

Andreas Feldmanns avhandling handlar om strategier för fabriksnätverk med särskilt fokus på den enskilda fabriken. Forskning om fabrikens roll i nätverket kan hjälpa till insikter om hur fabriksnätverk fungerar och hur nätverksrelaterade konkurrensfördelar kan erhållas. Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka hur fabriker passar in i nätverket med hänsyn till roller, strategiskt självbestämmande och marknader. Forskningen har bland annat lett till en vidareutvecklad modell för fabriksroller samt insikter i hur en förändrad roll någonstans i nätverket medför förändringar för övriga fabriker i samma nätverk eftersom hela nätverket hänger ihop. Tre olika modeller har identifierats för hur distribution av strategiskt beslutsfattande ser ut.

Andreas Archentis forskning fokuserar på att utveckla vetenskapliga metoder och industriella tillämpningar som kan användas för att utvärdera, förutsäga och styra maskinbearbetningssystems och robotars kapabilitet. Andreas har formulerat en ny teori beträffande bearbetningssystems dynamiska stabilitet. Teorin möjliggör, till skillnad från den traditionella teorin, att man i realtid under operativa förhållanden kan bestämma ett bearbetningssystems dynamiska stabilitet. Resultatet från forskningen visar att man genom att styra ett maskinsystems kapabilitet kan minska behovet av att mäta den producerade detaljens noggrannhet. Detta leder till att man kan minska antalet operationer som inte ökar den tillverkade komponentens förädlingsvärde.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 130 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

Stiftelsens sekreterare                                    ABB Sverige:
Helena Malmqvist                                             Christine Gunnarsson, Presschef
Tel. 021-34 50 51                                              Tel: 021-32 32 32
helena.malmqvist@se.abb.com                          press@se.abb.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar