• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB Ability™ digitala lösningar hjälper CERN att öka energieffektiviteten i kritiska kylsystem

ABB Ability™ digitala lösningar hjälper CERN att öka energieffektiviteten i kritiska kylsystem

Report this content
  • Partnersamarbete utnyttjar datainsikter och expertis för att minska energiförbrukningen i CERN:s kyl- och ventilationssystem med upp till 15 procent
  • ABB och CERN skapar digitala tvillingar för att stödja onlinediagnostik och maximera systemens effektivitet och tillförlitlighet
  • Erfarenheter och bästa praxis delas offentligt så att andra storskaliga kyl- och ventilationsprojekt kan hitta nya sätt att öka energieffektiviteten

CERN, ett av världens ledande forskningsinstitut inom partikelfysik, och ABB har ingått partnerskap för att identifiera hur energieffektiviteten kan förbättras i de kyl- och ventilationssystem som finns i anläggningen nära Genève i Schweiz. Partnerskapet fungerar också som ett mönster för andra energiintensiva forskningsinstitut som önskar minska sitt koldioxidavtryck och öka tillförlitligheten.

Det icke-kommersiella projektet ska demonstrera hur datainsikter levererade av ABB Ability Digital Powertrain och serviceexpertis kan användas för att fatta bättre beslut om att spara energi och öka tillförlitligheten i storskaliga forskningsanläggningar. Idag svarar de motorer som används för att driva pumpar, fläktar, kompressorer och kyltorn för 20 procent av CERN:s totala energiförbrukning eller ungefär 260 gigawattimmar.

”Vårt innovationspartnerskap hjälper oss att nå en positiv samhällelig effekt av vårt arbete att förflytta gränserna för vetenskap och teknik på CERN”, säger Han Dols, chef för Affärsutveckling och entreprenörskap på CERN. ”Vi har gått samman med ABB för att skapa insikter som hjälper oss att minska vårt egna elektriska fotavtryck då vi fortsätter med extrema tester i en så stor skala. Vi hoppas också kunna inspirera andra stora forskningsanläggningar och industrier att göra detsamma, och därför har vi kommit överens med ABB om att dela våra erfarenheter av detta projekt offentligt.”

Mari E. Haapala, digital chef på ABB Motion, säger: ”Vårt partnerskap med CERN kommer att visa vad man kan uppnå med insikter i digital energi och tillståndsövervakning som möjliggör smartare beslutsfattande för roterande elektrisk utrustning i en storskalig forskningsanläggning. Som partner till CERN ser vi fram emot att hjälpa dem på deras digitala resa mot en energieffektiv framtid.”

Partnersamarbetet innebär att digitala prestandadata från hundratals industriella elmotorer och applikationer kan samlas in. Analyser utförda av ABB:s experter kommer att identifiera exakt var energi kan sparas, och hur mycket, genom att scheman eller laster justeras, eller genom uppgradering till högeffektiva motorer och frekvensomriktare (VSD). Dessa insatser kan typiskt ge 15 procents energibesparing eller mer.

Data kommer också att användas för tillståndsövervakning som säkrar kyl- och ventilationssystemens tillförlitlighet. Till exempel kan vibrationer som uppstår när komponenter närmar sig slutet av sin livslängd upptäckas. Därigenom kan CERN:s tekniker planera underhållet förebyggande och bibehålla tillgängligheten för kylsystem, där en halvtimmes oplanerat stopp skulle innebär två dygns stopp för experimenten. Omställningen från avhjälpande till förebyggande underhåll minskar också underhållskostnaderna.

De båda företagen ska också skapa digitala tvillingar av systemen. Det gör det möjligt för CERN att genomföra avancerad diagnostik och offline-provning av scenarier då de planerar anpassning av kylningen till nya experiment och ny infrastruktur. Projektets slutresultat är en vägvisare som talar om hur CERN kan fortsätta med energibesparingar och minska sin miljöpåverkan.

Foto CERN_image 2 bildtext:  ABB samlar in digitala prestandadata från hundratals industriella elmotorer för att hjälpa CERN att öka energieffektiviteten i deras kritiska kylsystem.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Motion håller världen igång – och sparar energi varje dag. Vi förnyar och flyttar fram gränserna för tekniken för att möjliggöra en framtid med lägre utsläpp för kunder, branscher och samhällen. Med våra digitalt aktiverade enheter, motorer och tjänster får våra kunder och partner bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. Vi erbjuder en kombination av domänexpertis och teknik för att leverera den optimala drivsystem- och motorlösningen för många olika tillämpningar inom alla industrisegment. Tack vare vår globala närvaro finns vi alltid i närheten för att betjäna våra kunder. Vi bygger vidare på över 130 års samlad erfarenhet inom elektriska drivlinor för att lära oss och bli bättre varje dag.

CERN, Europeiska organisationen för kärnforskning, är ett av världens ledande laboratorier för partikelfysik. Organisationen är belägen vid den fransk-schweiziska gränsen och har sitt huvudkontor i Genève. Dess medlemsstater är: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike och Storbritannien. Cypern, Estland och Slovenien är associerade medlemsstater som befinner sig i ett förberedande skede mot medlemskap. Kroatien, Indien, Lettland, Litauen, Pakistan, Turkiet, Ukraina och Kroatien är associerade medlemsstater. Europeiska unionen, Japan, JINR, Ryska federationen, Unesco och Förenta staterna har för närvarande observatörsstatus. Ryska federationens och JINR:s observatörsstatus är upphävd i enlighet med CERN-rådets resolutioner av den 8 mars 2022 respektive 25 mars 2022.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 14 juni 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb