• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB andra kvartalet: Förbättrat resultat till följd av balanserad portfölj

ABB andra kvartalet: Förbättrat resultat till följd av balanserad portfölj

Report this content

  • Högre intäkter[1], operativt EBITDA[2] och resultat per aktie trots osäkert marknadsläge
  • Produktverksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln visar tendens till sekventiell ökning på flera huvudmarknader
  • Orderingången speglar ABB:s mer selektiva projekturval samt lägre stora nyinvesteringar i energisektorn och industrin
  • Thomas & Betts bidrar positivt, synergier enligt plan

2013-07-25 – ABB redovisar högre intäkter och resultat för andra kvartalet 2013, trots en utmanande global marknad.

“Vi fortsätter att se de positiva effekterna på vårt resultat av vår balanserade geografiska täckning och verksamhetsportfölj”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. “Vi ökade orderingången i ett antal nyckelbranscher och geografiska regioner, inklusive Kina, vi såg en hoppfull trend med sekventiell ordertillväxt i de flesta av våra produktverksamheter jämfört med första kvartalet i år.”

”Våra leveranser ur vår starka orderstock drev samtidigt både högre intäkter och resultat och vi fortsatte att ta kostnader för att upprätthålla lönsamhet trots det osäkra marknadsläget.”

”Orderingången minskade i samband med att den strategiska ompositioneringen i divisionen Power Systems som presenterades i slutet av förra året började ta form med fokus på selektivare projekturval och högre lönsamhet”, säger Hogan. ”Vi har sett de första resultaten med högre bruttomarginaler i orderstocken för divisionen.”

”Förseningar av tilldelning av stora projekt, vilket är kopplat till den pågående globala makroekonomiska osäkerheten, påverkade också orderingången i kvartalet. Men drivkrafterna för vår underliggande efterfrågan är fortsatt god och vi genererade ändå en andel bokade order med fakturering i samma period (book-to-bill ratio[3]) på 0,99 för första halvåret och 1,06 exklusive Power Systems.”

“Därutöver noterar vi ett bra bidrag från Thomas & Betts med synergieffekter enligt plan. Båda kraftdivisionerna uppnådde en stabil operativ EBITDA-marginal och vi ökade våra serviceintäkter i snabbare takt än totala organiska intäkter”, säger Hogan. ”Vår förbättrade Net Promoter Score visar också att vi gör framsteg när det gäller att öka kundtillfredsställelsen.”

”Våra utsikter för resten av året är oförändrade från slutet av första kvartalet. Makroindikatorerna är alltmer blandade, vilket gör det svårare att förutspå ordertidpunkter, speciellt för stora order. Vår starka orderstock kommer dock att fortsatt delvis mildra denna osäkerhet samtidigt som vi behåller vårt fokus på att balansera kostnader med tillväxt och öka kundtillfredsställelsen. Vi är fortfarande förvissade om att vår verksamhetsmässiga och regionala balans ska fortsätta att erbjuda möjligheter till lönsam tillväxt.”


[1] Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i US-dollar, se resultattabeller i det engelska pressmeddelandet.
[2] Se Reconciliation of operational EBITDA to Income from operations in Note 13 to the Interim Consolidated Financial Information (unaudited)
[3] Se Definitions and Supplemental non-GAAP financial information under ”Reports and presentations” – ”Quarterly financial releases” på ABB.com/investorcenter.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
Fax: 41 43 317 7958

media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. 41 43 317 7111
USA: Tel. 1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi fortsätter att se de positiva effekterna på vårt resultat av vår balanserade geografiska täckning och verksamhetsportfölj.
Joe Hogan, koncernchef för ABB