ABB får nyckelroll i ett nytt europeiskt konsortium för forskning om smarta elnät

 

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelar att företaget blir en nyckelpartner i Grid4EU* – ett innovationskonsortium med 27 deltagande parter, vars syfte är att minska koldioxidutsläpp genom att effektivisera elanvändning och underlätta efterfrågestyrd eldistribution. Konsortiet ska fokusera på att ta fram storskaliga lösningar för smarta elnät som ska kunna anammas och tillämpas runt om i Europa efter att projektet är avslutat.

ABB ska spela en nyckelroll i Grid4EU, vilket omfattar sex ledande europeiska elnätsoperatörer (som tillsammans svarar för 50 procent av Europas eldistribution) samt handelsföretag, tillverkare och forskningsorganisationer inom el och elprodukter. Konsortiets verksamhet ska pågå under 51 månader från 1 november 2011, dagen då avtalet undertecknades officiellt av EU-kommissionen.

Grid4EU kommer att driva utvecklingen av kostnadseffektiva lösningar för övervakning och styrning av sådana delar av elnäten som inte tidigare har haft denna möjlighet. En sådan mer avancerad styrning är nödvändig för att på ett säkert sätt integrera förnybar energi i elnätet och på så sätt kunna minska koldioxidutsläpp och samtidigt upprätthålla en hög nättillförlitlighet.

Konsortiet ska också stödja utvecklingen av dynamisk efterfrågestyrning, vilket ytterligare främjar integreringen av förnybara energikällor och skapar möjlighet för konsumenterna att spela en aktiv roll i det smarta elnätet.

Grid4EU omfattar sex pilotprojekt i form av storskaliga smarta elnät i sex olika länder. ABB ska delta i tre av dessa projekt och arbeta tillsammans med RWE i Tyskland, Vattenfall i Sverige och CEZ i Tjeckien.

”ABB har betydande erfarenhet av att leverera avancerade lösningar för automation av elnät. Vår teknik bidrar också till ökad flexibilitet och stabilitet i elnätet”, säger John Finney, produktchef för ABB:s verksamhet Network Management. ”Det här projektet kommer att demonstrera vår förmåga att tillhandahålla lösningar som möjliggör framtidens elnät.”

ABB har flera pågående samarbeten med nyckelaktörer inom konstruktion och implementering av lösningar för smarta elnät, med projekt i alla världens regioner på olika nivåer och inom alla aspekter av smarta elnät, från laddning av elfordon och energilagring till nätverksstyrning, mätning och kommunikation, distributionsautomation och automation i bostäder.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minskar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

* Grid4EU är en förkortning av Large-Scale Demonstration of Advanced Smart Grid Solutions with wide Replication and Scalability Potential for EUROPE.

För mer information, kontakta:

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

ABB har betydande erfarenhet av att leverera avancerade lösningar för automation av elnät. Vår teknik bidrar också till ökad flexibilitet och stabilitet i elnätet.
John Finney, produktchef för ABB:s verksamhet Network Management