ABB fullföljer köpet av Thomas & Betts

Report this content

USA blir ABB:s största marknad med runt 6,6 miljarder dollar i årliga intäkter och 19 000 anställda.

Zürich, Schweiz och Memphis, Tennessee, 2012-05-16 – ABB Ltd (NYSE: ABB), det ledande kraft- och automationsföretaget, och Thomas & Betts Corporation, en ledande nordamerikansk tillverkare av lågspänningsprodukter, tillkännager att ABB har fullföljt sitt tidigare meddelade förvärv av Thomas & Betts.

Förvärvet av Thomas & Betts bidrar till ABB:s strategi att bredda divisionen Low Voltage Products till nya geografiska marknader, branscher och produkter. Thomas & Betts elektriska komponenter och ABB:s säkerhets-, skydds- och styrutrustning på lågspänningsområdet kompletterar varandra väl och bildar tillsammans ett stort lågspänningssortiment.

I Nordamerika innebär kombinationen att ABB dubblerar sin tillgängliga marknad till runt 24 miljarder dollar. Thomas & Betts har ett nordamerikanskt nät av mer än 6 000 återförsäljare och grossister, vilket skapar goda distributionsmöjligheter för ABB:s lågspänningsprodukter. I Europa och Asien utökas distributionskapaciteten och distributionstäckningen genom ABB:s väl etablerade kanaler.

”Förvärvet av Thomas & Betts flyttar fram vår globala strategi och ger betydande möjligheter att skapa värde för våra aktieägare”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”ABB har en stark tilltro till styrkan i amerikansk tillverkning. Under de senaste tre åren har vi investerat mer än 11 miljarder dollar i Nordamerika för att etablera oss som en ledande leverantör av kraft- och automationsteknik i regionen, och USA är idag ABB:s största marknad räknat i försäljning och antal medarbetare.”

”Vår sammantagna lågspänningsverksamhet är balanserad globalt och har en av de bredaste produktportföljerna i branschen”, säger Tarak Mehta, chef för ABB:s division Low Voltage Products. ”Thomas & Betts starka distributionsnät samt professionella och erfarna medarbetare kommer att bli en integrerad del av divisionens amerikanska verksamheter och ABB blir samtidigt ännu bättre positionerad att stödja lågspänningskunder runt om i världen.”

Dominic Pileggi stannar som styrelseordförande i Thomas & Betts och Charles Treadway, tidigare CFO, tar över som koncernchef efter honom. Företagets huvudkontor ligger i Memphis, TN.

”Vi är stolta över att få ansluta oss till ABB och tillföra vår kunskap samt våra produkter och mångåriga goda kundrelationer till ABB:s portfölj”, säger Charles Treadway. ”Vårt gemensamt breddade produkterbjudande och vår globala marknadstäckning innebär betydande tillväxtmöjligheter för båda företagen.”

I samband med fullföljandet av förvärvet har handeln med Thomas & Betts aktier på New York-börsen stoppats.

Bank of America Merrill Lynch har varit finansiell rådgivare och Kirkland & Ellis LLP juridisk rådgivare till ABB. Thomas & Betts har haft Deutsche Bank Securities Inc. som finansiell rådgivare och Davis Polk & Wardwell LLP som juridisk rådgivare.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

Viktigt angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande uttalanden inklusive uttalanden om ABB:s förväntningar. Sådana framåtsyftande uttalanden är baserade på aktuella förväntningar och prognoser men är föremål för risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutsäga och utanför ABB:s kontroll, vilket kan innebära att faktiska utfall och resultat avviker väsentligt från aktuella förväntningar. Ingen framåtsyftande information kan garanteras. Framåtsyftande information i detta pressmeddelande ska bedömas tillsammans med de många osäkerheter som påverkar ABB:s verksamhet, speciellt de som fastställts i diskussionen om osäkerhetsfaktorer i ABB:s årsredovisning i formulär 20F för året som avslutades 31 december 2011. ABB åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera framåtsyftande information, oavsett om det är ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
Fax: 41 43 317 7958

media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. 41 43 317 7111
USA: Tel. 1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Thomas & Betts Media and Investor Relations:
Tricia Bergeron, Tel. +1 (901) 252 8266

tricia.bergeron@tnb.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar