ABB har fått order på automationssystem till SCA Ortvikens nya biopannor

Styrningen av biopannor kommer att bidra till en säker och effektiv drift

2013-05-27– ABB har fått en beställning på en automationslösning med system 800xA till SCA Ortvikens nya anläggning för malning av pellets, förbränning av träpulver i två biopannor samt investering i rökgasrening. Den nya anläggningen kommer även att kunna leverera fjärrvärme till Sundsvalls Energi AB.

ABB:s automationslösning kommer att styra och övervaka hela anläggningen inklusive säkerhetssystem. Befintliga system för ved, massa och energi kommer att utnyttjas och integreras med ABB:s automationssystem 800xA.

Systemet ska hantera en komplex process med mycket höga krav på säkerhet. Styrningen omfattar bl.a. två befintliga pannor som byggs om för nya bränslet, ny bränslehantering samt integration med angränsande processavsnitt.

Genom att lägga till nya funktioner som bränslehantering och brännarstyrning till det befintliga systemet kommer operatörerna att jobba i en känd miljö som garanterar en säker och smidig övergång. Delar i det befintliga systemet kommer även att uppgraderas till 800xA.

Idrifttagning kommer att ske i juni och oktober 2013.

SCA:s investeringar i Ortvikens bruk innebär ökade leveranser av värme från förnybara bränslen till Sundsvalls fjärrvärmenät från fabrikerna i Östrand och Ortviken. Satsningen innebär en minskning av oljeanvändningen med 25 000 kubikmeter olja per år vilket leder till reducerade koldioxidutsläpp.

Ortvikens pappersbruk, strax utanför Sundsvall, tillverkar bestruket tryckpapper, LWC, och tidningspapper på fyra maskiner. Råvaran är färsk granmassaved, framför allt från SCAs egna skogar i norra Sverige. Produktionskapaciteten är 880.000 ton papper.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncerns bolag verkar i omkring 100 länder och har runt 145 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Process Automation                                ABB Sverige:
Jimmy Lindberg, Kundansvarig                          Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 060-19 53 31                                               Tel: 021-32 32 32
jimmy.a.lindberg@se.abb.com                           press@se.abb.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar