ABB inkluderas återigen i FTSE4Good Index Series

Rankingen markerar 20:e året i rad som medlem i globalt hållbarhetsindex

ABB har återigen valts ut som medlem i FTSE4Good Index Series, vilket innebär att bolaget för 20:e året i rad uppmärksammas för sitt hållbarhetsarbete. Med en total poäng på 4,1 på en skala från 0 till 5 är ABB bland de bäst presterande i indexet och en ledare bland branschkollegor.

FTSE4Good är en global indexserie för hållbara investeringar, utformad att identifiera företag som visar en stark ESG-praxis (d.v.s. miljömässig och social styrning) mätt mot internationella standarder. Serien är ett viktigt verktyg för en mängd olika marknadsaktörer när man skapar eller utvärderar hållbara investeringsprodukter.

“Vår förnyade plats i indexet bekräftar att vi är på rätt väg då vi samtidigt arbetar med en ny uppsättning ambitiösa och långsiktiga mål som vi kommer att publicera senare i år”, säger Roland Dubois, hållbarhetschef på ABB.

Under förra året nådde eller överträffade ABB mer än hälften av hållbarhetsmålen tidigare än planerat. ABB:s ekoeffektiva portfölj – som möjliggör för hållbara smarta städer, industrier och transportsystem att mildra klimatförändringarna och bevara icke-förnybara resurser – stod för 57 procent av de totala intäkterna under 2019.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 3 juli 2020, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb