ABB lanserar aktieåterköpsprogram

Efter slutförandet av avyttringen av Power Grids-verksamheten till Hitachi den 1 juli 2020, och i enlighet med programmet för optimering av kapitalstrukturen, lanserar ABB det tidigare meddelade aktieåterköpsprogrammet den 23 juli 2020.

Som en del i planen att återföra nettolikviden från försäljningen av Power Grids till aktieägarna på 7,6–7,8 miljarder dollar avser ABB att initialt köpa tillbaka 10 procent[1] av bolagets aktiekapital genom aktieåterköpsprogrammet. ABB kommer att köpa max 180 miljoner aktier utöver de som redan ingår i eget kapital. Motsvarande maximala återköpsbelopp på 4,2 miljarder CHF för detta program är baserat på ABB:s aktiekurs den 21 juli 2020. Max antal aktier som kan återköpas enligt programmet en enskild handelsdag är 2 188 145.

ABB:s totala antal utestående aktier uppgår för närvarande till 2 134 574 661 stycken. ABB innehar för närvarande 33 573 603 egna aktier.

Aktieåterköpsprogrammet är avsett för kapitalminskningsändamål och ska genomföras i en så kallad second trading line på SIX Swiss Exchange (Valor: 35.767.961; ISIN: CH0357679619).

Programmet planeras pågå från den 23 juli 2020 fram till bolagets årsstämma den 25 mars 2021. Vid årsstämman avser ABB att lägga fram ett förslag till aktieägarna om att makulera de förvärvade aktierna i programmet samt meddela kommande steg.

Aktieåterköpsprogrammet kommer att ledas av en bank på uppdrag av ABB som kommer att fatta sina handelsbeslut vid tidpunkter oberoende från ABB, inom i förväg överenskomna parametrar. ABB kan vid behov ändra dessa parametrar utanför de stängda perioderna förutsatt att ingen insiderinformation finns inom ABB.

Inköpspriset per aktie kommer inte att överstiga den senaste oberoende slutkursen vid ordinarie handel på SIX Swiss Exchange eller den för närvarande bästa oberoende köpkursen på SIX Swiss Exchanges ordinarie trading line, förutsatt att denna ligger under den senaste oberoende slutkursen. Utöver detta kommer sedvanlig marginal på köpen på SIX Swiss Exchanges second trading line att betalas, i enlighet med begränsningarna i förordningen om Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FMIO). Betalning för aktierna görs i kontanta medel.

Återköpsprogrammet utförs i enlighet med förordningen om marknadsmissbruk (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Gruppundantagsförordningen”). Veckovisa uppdateringar om programmet kommer att publiceras på ABB:s webbplats för aktieinformation på https://global.abb/group/en/investors/investor-and-shareholder-resources och utges som pressmeddelande.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden om aktieåterköpsprogrammet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, och känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar”, ”räknar med”, ”planer” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 22 juli 2020, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

 

[1] Max 10 procent av företagets emitterade aktiekapital, inklusive egna aktier

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

abb

Prenumerera