• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB lanserar ny skräddarsydd digital övervakningstjänst för prediktivt underhåll av transportband

ABB lanserar ny skräddarsydd digital övervakningstjänst för prediktivt underhåll av transportband

Report this content

ABB Ability™ Condition Monitoring för transportband samlar in och spårar data för att ge realtidsinformation om utrustningens hälsa, vilket möjliggör planerat och snabbt underhåll.

ABB har lanserat ABB Ability™ Condition Monitoring för transportband, en avancerad digital tjänst som gör det möjligt för gruvoperatörer att spåra hastighet, uppriktning, skador, tjocklek och slitage, sidovandring och temperatur på transportband i realtid för att kunna förutse underhåll, undvika oplanerat stillestånd och förbättra transportbandets tillförlitlighet och livslängd.

Skador på ett band kan orsaka betydande produktionstidsförluster i gruvor och i bearbetningsanläggningar med personliga inspektioner som följd för att kunna bestämma tillståndet för transportbanden. Den nya ABB Ability™ Condition Monitoring för transportband erbjuder en fullständig översikt av utrustningens tillstånd, genom kontinuerlig övervakning av banden, och genererar larm och varningar i händelse av försämring. Genom att gå från förebyggande till prediktivt underhåll kan operatörer undvika kostsamma fel som kan uppstå mellan fysiska inspektioner, och personal kan tas bort från farliga områden.

Tekniken är baserad på sensorer installerade på strategiska punkter i transportbandutrustningen och är speciellt utformade för att motstå tuffa miljöer samtidigt som utrustningens hälsa och tillstånd övervakas.

ABB Ability™ Condition Monitoring för transportband ger enkel åtkomst till information via dashboards. Feltrendanalys, händelselarm, dataloggar och rapporter kan övervakas för enstaka eller flera transportörer via fjärranslutning, SMS och e-post.

"Realtidsövervakning av den faktiska prestandan på transportbanden ger nödvändiga korrigerande åtgärder innan fel eller ytterligare och dyrare skada sker", säger Eduardo Botelho, Global Material Handling Service Product Manager på ABB. ”Med kontinuerlig övervakning av utrustningens tillstånd behöver operatörerna endast planera nödvändigt underhåll när indikatorer ger signal om att utrustningen försämras och sannolikheten för fel ökar. Det kommer konsekvent att registrera uppriktnings- eller hastighetsproblem online långt före fel uppstår, och föregripa problem som fallande material, energiavfall, överdrivet slitage, brott eller eldsvåda.”

Lösningen kan fungera som ett fristående alternativ eller integreras i vilket styrsystem som helst eftersom det är kompatibelt med befintliga underhållsverktyg och infrastruktur. KPI:er kan anpassas utifrån kundens behov eller problemområden.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 8 juni 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb