• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB lanserar ny version av ABB Ability™ Performance Optimization for hoists – erbjuder smidig och säker fjärrsupport till gruvspel i hela världen

ABB lanserar ny version av ABB Ability™ Performance Optimization for hoists – erbjuder smidig och säker fjärrsupport till gruvspel i hela världen

Report this content

Den digitala tjänsten, som använder dataövervakning av nyckeltal och som möjliggörs genom den molnbaserade plattformen ABB Ability™ Edgenius, kommer att minimera risker ytterligare, förbättra drifttider samt ge prediktiv underhållsinformation och fjärrsupport till kunder för underjordsgruvor.

Det globala teknikföretaget ABB har lanserat en ny version av sin ABB Ability™ Performance Optimization for hoist, en digital tjänst som är utformad för att förbättra drifttid, tillgänglighet, prestanda och produktivitet för gruvspel genom att tillhandahålla agerbar information om nyckeltal (KPI:er). ABB Ability™ Edgenius möjliggör snabb analys och insikt i gruvspelets tillstånd.

Dashboards har skapats för att visa viktig information från gruvspelen med KPI:er organiserade i kategorierna prestanda, övervakning och säkerhet, ett resultat av samarbete mellan kunder och ABB-experter. Dessutom är Edgenius-plattformen flexibel, skalbar och uppfyller de högsta nivåerna för cybersäkerhet.

Prediktiv analys av tillståndet för ett gruvspel förhindrar oväntade, tidskrävande och kostsamma stilleståndstider. Med ABB Ability™ Performance Optimization for hoists kan ABB:s gruvkunder arbeta med tillståndsbaserad övervakning. Data analyseras sedan säkert för att skapa agerbara insikter som kan öka produktionsprestanda, identifiera säkerhetsrisker och optimera underhållsarbetet.

ABB Ability™ Performance Optimization for hoists kopplar ihop gruvspelskunder världen över med experter på distans i ABB:s Collaborative Operations Centers. Gruvspelen övervakas dygnet runt vilket medför att potentiella problem identifieras innan de inträffar och nödvändiga åtgärder kan tas vid rätt tidpunkt. Detta förbättrar både tillgängligheten på utrustningen och den övergripande säkerheten för gruvdriften.

Tjänsten kan börja användas direkt av ABB:s befintliga kunder där den nya lösningen baserad på ABB Ability™ Edgenius skapar ett digitaliserat arbetssätt kring att jobba med rapporter vilket i sin tur ökar transparensen. Dashboards är tillgängliga genom ABB Ability™ cloud på ett cybersäkert sätt. Via myABB business portal kan kunder följa ABB:s åtgärder i realtid. Detta minskar kravet på personliga underhållsbesök och resor, vilket sparar tid och sänker ABB:s koldioxidavtryck.

”Det vi har gjort är att vi har skapat en cybersäker brygga mellan informationsteknologi (IT) och operativ teknik (OT) av våra kunders affärsverksamheter, säger Bengt Hedlund, Global Service Manager Hoisting på ABB. ”Det är så här vi utvecklas över hela vår kundbas vilket skapar mer ansluten infrastruktur, och som resulterar i ett närmare samarbete och ökad transparens när det gäller realtidsrapportering och åtgärder.”

”Vi kan sätta KPI:er tillsammans med kunder och övervaka framstegen. Om något resultat avviker och inte uppnår de förväntade optimala nivåerna kan vi göra ändringar snabbt.”

ABB Ability™ Performance Optimization for Hoist förbättrar tillgänglighet, prestanda och produktivitet för gruvspel genom att samla in och analysera data från olika driftpunkter och KPI:er som gruvspelets cykeltid, fyllnings- och tömningstider, bromssystem och övervakning av säkerhetsfunktioner. Resultaten kan också användas som en bas för att optimera gruvspelets tillgänglighet, vilket ger möjlighet att öka produktionen.

ABB lanserade nyligen ABB Ability™ Safety Plus för gruvspel, en serie säkerhetsprodukter för gruvspel som ger gruvindustrin den högsta tillgängliga säkerhetsnivån för personal och utrustning. Produkterna inkluderar Safety Plus Hoist Monitor (SPHM), Safety Plus Hoist Protector (SPHP) och Safety Plus Brake System (SPBS) inklusive Safety Brake Hydraulics (SBH). Denna lösning kan användas för att överföra prestandadata och testresultat till ABB Ability™ Performance Optimization for hoists för vidare analys. Processdata (hastighet, position, bromstryck, temperatur, tid, ställdonsposition) loggas och analyseras för att göra det möjligt för ingenjörer på plats att identifiera eventuella avvikelser och vidta åtgärder.

ABB erbjuder säkra, optimerade och anpassade gruvspelslösningar designade av konstruktörer med gruverfarenhet, och har nästan 130 års erfarenhet av gruvspel med mer än 1 000 lösningar installerade över hela världen. Genom att integrera gruvspel med ABB Ability™ Performance Optimization for hoists, kan högsta tillgänglighet och produktivitet ges.
 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom ABBs enheter electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Auotmation är ledande inom automatisering, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 11 mars 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb