ABB lanserar nytt aktieåterköpsprogram

Report this content

ABB kommer den 9 april 2021 att lansera det tidigare meddelade uppföljande aktieåterköpsprogrammet på upp till 4,3 miljarder dollar. Baserat på det aktuella aktiepriset motsvarar detta ungefär maximalt 137 miljoner aktier. Max antal aktier som kan återköpas enligt det nya programmet en viss handelsdag är 1 543 644 stycken.

Detta uppföljningsprogram ingår i ABB:s plan att ge aktieägarna likviden från avyttringen av Power Grids på 7,8 miljarder dollar och det följer företagets program för optimering av kapitalstrukturen. Som tidigare meddelats köpte ABB tillbaka totalt 128 620 589 registrerade aktier under det första programmet - motsvarande 5,93 procent av det emitterade aktiekapitalet vid starten av aktieåterköpsprogrammet - för totalt cirka 3,5 miljarder dollar. ABB:s aktieägare godkände makuleringen av 115 miljoner av dessa aktier vid ABB:s årsstämma 2021.

ABB:s totala antal emitterade aktier uppgår till 2 168 148 264 stycken, inklusive de aktier som godkändes för makulering under ABB:s årsstämma 2021. ABB äger för närvarande 143 988 616 egna aktier.

Det uppföljande aktieåterköpsprogrammet är avsett för kapitalminskningsändamål och ska genomföras i en s.k. second trading line på SIX Swiss Exchange (Valor: 35.767.961; ISIN: CH035 767 961 9). Programmet planeras löpa från 9 april 2021 till 23 mars 2022. Vid företagets årsstämma den 24 mars 2022 avser ABB att lägga fram ett förslag till aktieägarna om att makulera de förvärvade aktierna i programmet liksom de som förvärvats under det första programmet och som inte lades fram för makulering vid ABB:s årsstämma 2021.

Aktieåterköpsprogrammet kommer att hanteras av en bank på uppdrag av ABB som kommer att fatta sina handelsbeslut vid tidpunkter fristående från ABB, inom i förväg överenskomna parametrar. ABB kan ändra dessa parametrar utanför stängda perioder förutsatt att ingen insiderinformation finns inom ABB.

Inköpspriset per aktie kommer inte att överstiga det högre priset av den senaste oberoende slutkursen vid ordinarie handel på SIX Swiss Exchange eller den högsta oberoende köpkursen på ordinarie trading line på SIX Swiss Exchange. Utöver detta kommer sedvanlig marginal på köpen på second trading line på SIX Swiss Exchange att betalas, i enlighet med begränsningarna i förordningen om Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FMIO). Betalning för aktierna görs i kontanta medel.

Återköpsprogrammet utförs i enlighet med förordningen om Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FMIO), förordningen om marknadsmissbruk (EU) nr 596/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052. Veckovisa uppdateringar om programmet publiceras på ABB:s investor relations-webbplats på https://global.abb/group/en/investors/investor-and-shareholder-resources samt utfärdas via pressmeddelande.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtblickande information och uttalanden om aktieåterköpsprogrammet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat och känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”avser”, ”förväntar, ”planerar” och liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 8 april 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

abb