ABB levererar automation och elektrifiering för ny biopanna till Bomhus Energi i Gävle

System från ABB bidrar till en miljövänlig, säker och effektivare drift

2011-08-16 ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en beställning på elektrifiering och automationssystem för en ny biopanna, turbin och bränslehantering från Bomhus Energi i Gävle.

Bomhus Energi AB, som är ett samägt bolag mellan Gävle Energi AB och Korsnäs AB ska förse Korsnäs fabrik i Gävle med ånga och el samt Gävle kommun med fjärrvärme. ”Den nya pannan kommer att ersätta en äldre panna vid Korsnäs och kommer att bli både effektivare och mer miljövänlig”, säger Mats Törnkvist, teknisk direktör på Korsnäs och styrelseledamot i Bomhus Energi AB

I leveransen ingår ABB:s lågspänningsställverk för energieffektiv motorstyrning och övervakning av mer än 400 motordrifter, 18 energieffektiva och miljövänliga transformatorer, Resibloc, samt kondensatorbatteri för att förbättra elkvaliteten. För att styra och övervaka pannan har Bomhus beställt ABB:s automationssystem System 800xA.

”Automationssystemet ska styra och övervaka en komplex process med höga krav på säkerhet. Pannan, bränslehantering, ny turbin samt integration med angränsande processavsnitt skall övervakas och styras med full kontroll, en syssla som nu kommer att förenklas avsevärt med hjälp av det nya automationssystemet”, säger Mats Törnkvist.

I automationssystemet ingår förutom avancerade funktioner för styrning och övervakning också nya operatörsstationer, integration av ställverk och motordrifter, miljörapportsystem samt tillståndsbevakning för övervakning av samtliga instrumentkretsar i realtid. 800xA systemet baseras på virtuella servrar vilket spar stort utrymme och förenklar väsentligt vid tester av systemet och framtida uppgraderingar.

För att skapa en ny gemensam operatörsmiljö byts äldre operatörsstationer ut mot nya 800xA för intilliggande processavsnitt. I projektet ingår allt systemarbete, programmering, testkörningar och idrifttagning.

Den nya pannan ska vara helt i drift under hösten 2012.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 130 000 medarbetare.

ABB Process Automation:

Lars-Gunnar Josefsson
Kundansvarig säljare Massa och Papper
Tel: 021 – 32 93 57
lars-gunnar.josefsson@se.abb.com

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: +46 (0) 21- 32 32 32
press@se.abb.com

 

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar