ABB moderniserar gruvspel för Boliden

Report this content

Modernisering av gruvspel ska öka produktiviteten och säkerheten vid Bolidens Renströmgruva

2012-04-26 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en order på modernisering av ett gruvspel vid Bolidens Renströmsgruva utanför Boliden. ABB ska tillhandahålla mekanisk och elektrisk utrustning samt tillhörande installationstjänster för att modernisera gruvspelet som har varit i drift under större delen av gruvans livstid. Projektet kommer att bidra till högsta nivå av tillförlitlighet och säkerhet samtidigt som gruvans produktionstakt ökar.

Renströmsgruvan, som togs i drift 1952, är Sveriges för närvarande djupaste gruva med en ramp ned till 1 330 meter under jord. Här bryts komplex malm med zink, koppar, bly, guld och silver. Gruvan producerade mer än 275 000 ton malm under 2011 och sysselsätter runt 100 personer.

ABB ska montera ned delar av det befintliga gruvspelet och därefter installera och ta i drift det nya gruvspelssystemet. Det nya systemet omfattar en stor mängd elektrisk och mekanisk utrustning som innebär en modernisering av gruvspelet. Reservdelar och utbildning ingår också i ABB:s uppdrag.

”ABB tilldelades det här projektet tack vare det nära kundsamarbetet och väl fungerande servicestödet till det befintliga gruvspelet såväl som till andra gruvspel inom Boliden”, säger Kjell Carlsten, regionansvarig säljchef för ABB:s gruvverksamhet i Västerås. ”ABB har utvecklat konceptet för modernisering av gruvspelet tillsammans med kunden.”

Gruvspelet installerades 1953 av dåvarande Asea och hade en ursprunglig produktionskapacitet på runt 80 ton malm per dag. Den första uppgraderingen gjordes 1996 av ABB efter mer än 40 års drift. Den andra uppgraderingen kommer nu att öka livslängden ytterligare ett antal år.

Installationen av ny utrustning i den nya byggnaden på marknivå kommer att starta under våren 2013. Under juli samma år stoppas produktionen för att genomföra ombyggnaden av gruvspelet och då kommer gruvspelsutrustningen att flyttas från lave till byggnaden på marknivå.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Process Automation:                                  ABB Sverige:
Kjell Carlsten                                                       Christine Gunnarsson, presschef
Regionansvarig säljchef                                        Tel. 021-32 32 32
Tel: 021- 34 30 44                                                press@se.abb.com
kjell.g.carlsten@se.abb.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media