ABB och ABB Industrigymnasium i stärkt samarbete

Fler ungdomar ska lockas till teknikprogrammet. Andelen unga kvinnor ska öka till 30 procent.

2013-02-21 – Ledningen för ABB Sverige och ABB Industrigymnasium har skrivit under ett samarbetsavtal för att långsiktigt bidra till att öka intresset för teknikutbildningar på gymnasiet och stärka ABB:s attraktionskraft som arbetsgivare. Syftet med avtalet är också att fler unga kvinnor ska välja teknikprogrammet.

”Sverige har för få tekniskt utbildade ungdomar och i och med samarbetet så kan vi öka våra ambitioner att få fler ungdomar till teknikprogrammet och framtida teknisk utbildning. Vi ska marknadsföra oss till över 5 000 ungdomar i nionde klass i Dalarna och Västmanland. Vi kan öka andelen unga kvinnor till teknikprogrammet till 30 procent, vilket är vår ambition tillsammans. Sverige behöver fler unga kvinnor i tekniskt inriktade företag”, säger Gunnar Nihlén, vd för ABB Industrigymnasium.

Tack vare samarbetsavtalet kan också skolan fortsätta att erbjuda eleverna en viktig tre veckor lång utlandspraktik i över 20 länder.

”Vi formaliserar samarbetet vilket är en trygghet så vi kan fortsätta med vår utlandspraktik och projektarbeten i näringslivet som en bra utveckling och näringslivserfarenhet”, säger Gunnar Nihlén. ”Vi stärker varandra genom detta samarbete och jag vet att eleverna tycker det är bra att näringslivet finns med som samarbetspartner och att de får bra praktik och seriösa projektarbeten.”

ABB går in i samarbetet eftersom det stärker Industrigymnasiet som verkar på strategiskt viktiga orter för ABB.

”ABB Industrigymnasium utbildar för att förbereda inför fortsatta studier inom områden som är viktiga för ABB. Kan det på sikt bidra till vår kompetensförsörjning är det positivt, men en viktig pusselbit är också att bidra till kunskap och ökat teknikintresse bland unga”, säger Åsa Jackson, personaldirektör för ABB Sverige, tillika styrelseledamot av ABB Industrigymnasium.

ABB Industrigymnasium grundades 1994 och är en av Sveriges första friskolor samt ett av de största tekniska gymnasierna i Sverige. Skolan har cirka 450 elever som går teknikprogrammet fördelade på tre orter: Västerås, Ludvika och Sala. Skolan ägs och drivs av personalen vilket ger insikt, engagemang och ett nära samarbete med eleverna. Cirka 75 procent av eleverna läser vidare till högre utbildningar inom två år från studenten. Skolan har ett omfattande program för arbetslivserfarenhet.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. I Sverige har ABB 8 950 medarbetare och finns på mer än 30 orter. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 200 medarbetare och Ludvika med cirka 2 700 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Sverige:                                                            ABB Industrigymnasium
Christine Gunnarsson, Presschef                                 Gunnar Nihlén, vd
Tel: 021-32 32 32                                                        Tel 070-597 88 88
press@se.abb.com                                                     gunnar.nihlen@abbindustrigymnasium.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

ABB Industrigymnasium utbildar för att förbereda inför fortsatta studier inom områden som är viktiga för ABB. Kan det på sikt bidra till vår kompetensförsörjning är det positivt, men en viktig pusselbit är också att bidra till kunskap och ökat teknikintresse bland unga.
Åsa Jackson, personaldirektör för ABB Sverige, tillika styrelseledamot av ABB Industrigymnasium