• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB och Amazon Web Services styr fordonsflottor mot en helt eldriven framtid

ABB och Amazon Web Services styr fordonsflottor mot en helt eldriven framtid

Report this content

ABB och Amazon Web Services (AWS), ett Amazon.com, Inc.-företag, har tillkännagett ett samarbete om att tillsammans utveckla en molnbaserad digital lösning för hantering i realtid av elfordon. Lösningen kommer att optimera en effektiv användning av elfordon och snabba på elektrifieringen av transportfordon samt hjälpa fordonsansvariga världen över att upprätthålla 100 procent kontinuitet i verksamheten vid övergången till att köra helt på el.

Samarbetet kommer att kombinera e-mobilitetsledaren ABB:s omfattande erfarenhet inom energihantering, laddteknik och e-mobilitetslösningar med AWS oöverträffade portfölj med molnteknik och programvaruexpertis. 

Den nya plattformen, som planeras att rullas ut under andra halvåret 2021, erbjuder en skräddarsydd användarupplevelse i en singelvyplattform. Elfordonshanteringen blir effektivare ända från laddstället till statuspanelen för fordonsflottan med maximal tillförlitlighet.

Frank Muehlon, chef för ABB:s division inom e-mobilitet, kommenterar: ”ABB och AWS delar en liknande vision kring potentialen för hur e-mobilitet kommer att omvandla samhället. Vår sammantagna expertis stöttar det gemensamma målet att förenkla hanteringen av elfordonsflottan och göra den mer tillgänglig. Den nya lösningen kommer att revolutionera e-mobiliteten i världen, integrera hårdvara och programvara för elfordon till ett enda ekosystem för ett ge en smidig användarupplevelse. Vi är säkra på att vi genom att arbeta tillsammans kan driva på användningen av elfordonsflottor genom att ge fordonsansvariga tryggheten för att våga ta steget.”

I nuläget kommer 23 procent av de globala, energirelaterade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn1. En ökad elektrifiering av trafiken kan avsevärt minska koldioxidnivåerna och här spelar stora fordonsflottor en central roll då det redan finns närmare 400 000 eldrivna varubilar och lastbilar på vägarna runt om i världen.Många fordonsflottor står dock inför liknande utmaningar vad gäller information i realtid om fordonen och deras laddningsstatus, underhåll av elfordonen och hantering av tillgången till laddinfrastruktur.

Idag väljer flertalet fordonsansvariga programvara för laddningsadministration från tredje part som erbjuder begränsad funktionalitet och möjlighet att göra anpassningar baserat på elbilsmodellerna och bredden på laddinfrastrukturen. Dessutom ökar utvecklingshastigheten inom olika laddtekniker och de resulterande anpassningskraven kan bli kostsamma och kräva stora resurser. Därför är fordonsansvariga ute efter skalbara, säkra och avancerade programvarulösningar som är enkla att skräddarsy tillsammans med lätthanterad laddningshårdvara som gör det möjligt att bara plugga in och köra. 

För att driva elfordonsutvecklingen framåt har ABB tagit fram en pureplay-satsning i Berlin som kommer att utveckla skräddarsydd, skalbar och kostnadseffektiv teknik för fordonsansvariga som kan användas av alla fordonstillverkare (OEM). Tillsammans med AWS kommer den nya satsningen att utforma en lösning för hantering av fordonsflottan så att den blir kompatibel och fungerar med alla olika fordonstyper och laddinfrastrukturer. Med hjälp av maskininlärning och analyser kommer lösningen att innehålla en övertygande uppsättning funktioner, inklusive laddningsplanering och övervakning i realtid med insikter och åtgärder för fordonshälsa och service tillsammans med optimering av elfordonsrutter baserat på tid på dygnet, väder och förarmönster. 

”I takt med att industrierna inriktar sig på elektrifiering av fordonsflottorna behöver kunderna tillförlitliga och intuitiva tjänster som hjälper dem att anpassa sig till den nya verksamhetsmodellen och optimera det sätt på vilket de utnyttjar fordonsparken. Samarbetet mellan AWS och ABB kommer att kombinera båda företagens djupa expertis inom bilindustrin, logistik och elektrifiering med ledarskap i molnet för att leverera en hårdvaruagnostisk, intelligent lösning för hantering av elfordonsflottor”, säger Jon Allen, chef för Professional Services, Automotive på AWS.  ”Tillsammans kommer ABB och AWS att föra ut de insikter, den flexibilitet och den skala molnet ger till elbilsindustrin och hjälpa våra kunder att framgångsrikt övergå till en framtid med lägre utsläpp.”

Mer information om ABB:s e-mobilitetslösningar finns här och om du vill läsa mer om Amazon Web Services klickar du här.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 29 mars 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Making electric transport the new normal by 2030 | The Climate Group
Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb