ABB och Combustion Engineering träffar avtal kring asbest

Report this content

ABB och Combustion Engineering träffar avtal kring asbest 2003-01-17 - ABB och dess amerikanska dotterbolag Combustion Engineering (CE) meddelade idag att de har kommit överens om en så kallad "pre- packaged" konkursplan för CE med representanter för målsägare i asbestfallen, en viktig milstolpe i processen att lösa CE:s asbestrelaterade skadestånd. Den principiella uppgörelsen för en "pre-packaged" konkursplan för CE uppnåddes med den föreslagne representanten för framtida skadeståndsanspråk, David Austern, såväl som med advokater vilka, av ABB och CE, förväntas agera på uppdrag av tillräckligt antal av de nuvarande målsägarna för att godkänna planen. En stiftelse, som upprättas i enlighet med planen kommer att hantera skadeståndsanspråk inlämnade efter att en "pre-packed Chapter 11" rekonstruering har godkänts av domstol. När dokumentation över principuppgörelsen har färdigställts kommer planen att underkastas en omröstning av målsägarna i asbestskadestånden. ABB och CE räknar med att skicka ut planen för omröstning tidigt nästa vecka. Om tillräcklig många av målsägarna godkänner planen för "pre-pack Chapter 11" kommer den att lämnas in till konkursdomstol för slutgiltigt godkännande. Enligt avtalet kommer alla tillgångar inom Combustion Engineering på likvideringsdagen att göras tillgängliga för utbetalning till målsägarna. Vid utgången av september 2002 var CE värt 812 MUSD. Därtill har ABB beslutat att stå för en utökad betalning till förmån för målsägarna i form av ABB-aktier och kontanter. Kontantbetalningarna kommer att göras enligt förutbestämda inbetalningar från 2004 till 2009. Dessa kontanta betalningar för CE:s asbestrelaterade skadestånd skulle kunna uppgå till totalt 350 MUSD, bestående av 250 MUSD vilka inte är avhängig av ABB:s framtida utveckling och 100 MUSD som är prestationsrelaterade. Ytterligare 50 MUSD i ABB-aktier kommer att skjutas till enligt specificerade priser som gällde under sista kvartalet 2002. Med detta avtal följer CE och ABB tidplanen för att lämna in ett " pre- pack" konkursmål till domstol avseende CE före utgången av februari, med målet att slutgiltigt lösa asbestproblemet för CE och alla ABB:s dotterbolag inklusive ABB Ltd. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 146 000 medarbetare runt om i världen. Företaget kommer att hållas en telefonkonferens för analytiker, media och investerare klockan 09:00 CTE. Deltagare i telefonkonferensen ska ringa in på +41 91 610 5600. En inspelning av konferensen finns tillgänglig för uppspelning under 72 timmar med start två timmar efter konferensen, ring +41 91 612 4330. PIN- koden är 050#. Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. "väntar", "anser", "räknar med" eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås. För mer information kontakta: Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Thomas Schmidt Tel: +41 43 317 6492 Fax: +41 43 317 7598 media.relations@ch.abb.com Investor Relations: Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel: +46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 Investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00020/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar