• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB planerar att lansera nytt aktieåterköp efter att det första programmet avslutats

ABB planerar att lansera nytt aktieåterköp efter att det första programmet avslutats

Report this content

Ett uppföljande aktieåterköpsprogram förväntas inledas i april 2021 och löpa till årsstämman 2022.

ABB har slutfört det första aktieåterköpsprogrammet som lanserades i juli 2020 som en del av företagets åtagande att ge aktieägarna likviden från avyttringen av Power Grids på 7,6–7,8 miljarder dollar. Under det första aktieåterköpsprogrammet köpte ABB tillbaka totalt 128 620 589 aktier – motsvarande 5,93 procent av det emitterade aktiekapitalet vid starten av aktieåterköpsprogrammet – för totalt cirka 3,5 miljarder USD de senaste 8 månaderna.

Vid dagens årsstämma godkände ABB:s aktieägare, som tidigare meddelats, annulleringen av 115 miljoner aktier som köpts in under det första aktieåterköpsprogrammet.

I enlighet med ABB:s program för optimering av kapitalstrukturen godkände ABB:s styrelse idag ytterligare ett aktieåterköpsprogram på upp till 4,3 miljarder dollar. I och med dagens beslut bekräftar styrelsen ABB:s avsikt att ge aktieägarna likviden från avyttringen av Power Grids på 7,8 miljarder dollar genom aktieåterköp. Programmet förväntas lanseras i april 2021. Det kommer att genomföras i en så kallad second trading line på SIX Swiss Exchange och planeras löpa fram till företagets årsstämma 2022.

ABB avser att begära att aktieägarna godkänner annulleringen av de återstående aktierna som köpts in under det första aktieåterköpsprogrammet liksom de som köpts in under det nya programmet vid årsstämman 2022.

Dessutom avser ABB att köpa upp till 35 miljoner aktier fram till årsstämman 2022, huvudsakligen för användning i samband med aktieprogrammet för anställda.

ABB innehar för närvarande cirka 163 miljoner egna aktier inklusive de 115 miljoner aktier som godkänts för annullering vid dagens årsstämma.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden om aktieåterköpsprogrammet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan påverka våra framtida resultat och känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”avser”, ”förväntar”, ”planerar”, eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 25 mars 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

abb