ABB publicerar hållbarhetsrapport för 2020

Report this content

ABB överträffar många av sina hållbarhetsmål för 2020 och har minskat utsläppen av växthusgaser med 58 procent sedan 2013. Den nya hållbarhetsstrategin till 2030 utgör en tydlig och ambitiös väg framåt.

ABB har släppt sin Hållbarhetsrapport 2020 där det beskrivs vilken påverkan företaget och dess lösningar har på miljön och i samhället, liksom hur ABB bidrar till en mer hållbar utveckling. Under ett år som dominerades av effekterna från pandemin överträffade ABB de flesta av sina miljömässiga, sociala och styrningsmässiga mål som omfattar de tre områdena ledande teknik, hållbar drift och ansvarstagande relationer. Varje område har en direkt eller indirekt påverkan på ABB:s affärsframgångar.

2020 var det avslutande året för den hållbarhetsstrategi som ABB antagit för det föregående decenniet.  De betydande resultat som uppnåtts under de senaste tio åren utgör en stark grund för företagets nya hållbarhetsstrategi 2030 som lanserades i november 2020 med ännu mer ambitiösa mål. Fokus ligger på områden som ger störst påverkan – att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp genom att minska på utsläppen, bevara resurserna och främja sociala framsteg, något som underbyggs av ett starkt engagemang för integritet och transparens. Som en del av strategin och med start 2021 lägger ABB också till vissa specifika hållbarhetsrelaterade mål i incitamentsprogrammen för ledningen.

”Under ett extraordinärt år som dominerats av pandemin speglar ABB:s hantering av covid-19 vår långa historia av ett hållbart och ansvarsfullt företagande, något som vi började rapportera om 1994. Jag är stolt över att vi har levererat goda resultat vad gäller våra miljömässiga, sociala och styrningsmässiga mål och att vi har överträffat flera av dem”, säger Björn Rosengren, vd och koncernchef för ABB. ”Med våra duktiga medarbetare, ledande teknik och stöd från våra intressenter är jag övertygad om att vi kommer att klara de nya mål vi satt upp för 2030 och bli en ledande bidragsgivare vad gäller hållbar utveckling samt till FN:s mål för hållbar utveckling.”

ABB:s mål för 2020 vad gäller klimatåtgärder handlade om att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent från utgångsvärdet 2013. Under 2020 uppgick företagets totala utsläpp av växthusgaser (Scope 1 och 2) till 561 kiloton, vilket innebär en minskning med 58 procent från 2013. Övergången till grön el är en allt större bidragsfaktor till dessa minskningar med en ökning på 27 procent enbart från 2019 till 2020. Ett annat märkbart resultat är minskad vattenförbrukning i områden utsatta för vattenstress och en minskad avfallsmängd som skickas till deponi.

Hållbarhet utgör en viktig del i ABB:s syfte och i värdeskapandet för alla intressenter

Theodor Swedjemark, ABB:s globala kommunikations- och hållbarhetschef, säger: ”Vårt hållbarhetsfacit under det senaste decenniet är starkt, men nu vill vi sikta högre med fokus på de områden där vi kan ha störst påverkan. För att bidra till att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp kommer vi att samarbeta med våra leverantörer för att minska deras utsläpp, bli koldioxidneutrala inom den egna verksamheten och möjliggöra för våra kunder att minska sina årliga koldioxidutsläpp med 100 megaton genom vår ledande teknik. Vår nya ambitiösa strategi kommer att gynna alla våra intressenter genom hela värdekedjan.”

ABB har också förbättrat könsfördelningen globalt, där antalet kvinnor i den högre ledningen har ökat till 13,5 procent, och tack vare företagets starka fokus på säkerhet har antalet allvarliga arbetsskador bland anställda och underleverantörer fortsatt att minska under 2020. Dessutom har företaget överskridit det integritetsrelaterade målet och nästan 98 procent medarbetarna har deltagit i integritetsutbildningar.

ABB:s hållbarhetsresultat har fortsatt att uppmärksammas runt om i världen: i 2020 Corporate Knights Global 100 Index, 2020 FTSE4Good Index Series, 2020 Ethibel Sustainability Index Excellence Global and Europe samt i 2021 ISS ESG Prime Status.

Ansvarstagande under pandemin

Som ett globalt företag med verksamhet i över 100 länder har ABB också hjälpt till att hantera covid-19-krisen runt om i världen med hälsa och säkerhet som främsta prioritet för alla intressenter, och framför allt för all personal. ABB:s styrelse, koncernledning och över 200 högre chefer bestämde sig för att frivilligt skänka 10 procent av sina ersättningar eller löner under en sexmånadersperiod 2020, och därigenom samlade man ihop över 3 miljoner dollar för att stötta andra ABB-kollegor i kampen mot covid-19-krisen.

ABB gör samhällsnytta genom att leverera och underhålla kritisk infrastruktur till många nödvändiga varor och tjänster. I syfte att ytterligare stötta kunderna har ABB beslutat att tillhandahålla vissa programvarutjänster utan kostnad för att säkerställa avbrottsfri kraft för viktiga hälsovårdstillämpningar och för att stärka administrationen av kommersiella och industriella anläggningar. Under 2020 arbetade företaget också med myndigheter för att stötta tillverkningen av viktig utrustning som respiratorer och masker, liksom stötta andra delar av kampen mot pandemin.

Förutom att skydda personal och ge stöd till kunder har ABB också hjälpt till att begränsa spridningen och påverkan av covid-19 i samhällen runt om i världen. Detta innefattar donationer till Internationella Rödakorskommittén och World Childhood Foundation.

Den kompletta hållbarhetsrapporten och ytterligare information om hållbarhetsstrategin 2030 finns på ABB:s webbplats.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 15 mars 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb

Prenumerera

Media

Media