ABB rapporterar stark ordertillväxt tredje kvartalet

Report this content

2014-10-22 – ABB:s fokus på lönsam organisk tillväxt och därtill relaterade strategiska satsningar resulterade i en stark orderuppgång tvärs över alla regioner i tredje kvartalet.

  • Orderingången upp 28 procent(1) främst till följd av stora order inom kraftinfrastruktur samt olja och gas

  • Basorderingången ökade för femte kvartalet i följd

  • Step change-programmet i Power Systems följer plan, operativt EBITDA(2) på break-even för tredje kvartalet

  • Intäkter och operativt EBITDA avspeglar lägre ingående orderstock och Power Systems

  • Kostnadsbesparingar och kassaflödesgenerering går enligt plan

  • Strategin Next Level lanserad för att accelerera hållbart värdeskapande

Den totala orderingången(3) steg till 11,2 miljarder dollar, med stöd främst från stora order (mer än 15 miljoner dollar), bland annat till en kraftlänk i Europa, ett gruvautomationsprojekt i Sydamerika och en gasanläggning i Afrika. Ingången av basorder (mindre än 15 miljoner dollar) ökade i alla regioner. Fortsatt framgångsrik implementering av ABB:s servicestrategi resulterade i en uppgång av serviceorder med 10 procent under kvartalet.

”Vårt program för lönsam organisk tillväxt har med framgång skapat ett hälsosamt momentum i orderutvecklingen tvärs över alla regioner”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. ”Det är uppmuntrande att se att vi vinner stora attraktiva projekt och att basorderingången ökar för femte kvartalet i följd.”

I linje med en lägre ingående orderstock 2014 var intäkterna 6 procent lägre (4 procent på jämförbar basis4) och uppgick till 9,8 miljarder dollar. Den operativa EBITDA-marginalen var 14,3 procent för tredje kvartalet jämfört med 15,7 procent för samma kvartal förra året, avspeglande lägre intäkter och resultatet för divisionen Power Systems.

”I Power Systems nådde vi betydande milstolpar i genomförandet av projekt, fortsatte att minska portföljrisken och införa en ny affärsmodell för havsbaserade vindkraftsprojekt”, sa Spiesshofer. ”Divisionen nådde nollresultat för kvartalet. Vårt fokuserade åtgärdsprogram för att slutföra divisionens turnaround och möta resterande utmaningar framöver fortsätter. Överlag går våra ansträngningar för ett kraftfullt genomförande, inklusive vårt sparprogram, enligt plan.”

Nettovinsten uppgick till 734 miljoner dollar och grundläggande resultat per aktie var 0,32 dollar. Riktade åtgärder för att förbättra rörelsekapitalet bidrog till en ökning av kassaflödet från rörelsen med 29 procent under årets första nio månader. Under kvartalet inledde ABB det i september aviserade aktieåterköpsprogrammet om 4 miljarder dollar och köpte aktier till ett värde av runt 350 miljoner dollar.

”Vi driver lönsam tillväxt genom penetration, innovation och expansion, med målsättning att växa snabbare än den globala ekonomin”, tillade Spiesshofer. ”Vi kommer att kontrollera kostnader och kassaflöde noggrant i ett läge där utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt är alltmer osäkra. Hela koncernledningen arbetar nu med full kraft för att genomföra vår strategi Next Level som vi presenterade på kapitalmarknadsdagen i september.”

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för tredje kvartalet 2014 finns tillgängligt på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.
ABB håller en telefonkonferens för journalister idag kl 10:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Telefonlinjerna öppnas 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig i 24 timmar med start en timme efter konferensens slut. För att lyssna, ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 14011#.
ABB håller telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl 15:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Deltagare ombeds ringa 10 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från ABB:s webbplats.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

--------------------------

1) Orderingången upp 28 procent på jämförbar basis. Se ”Supplemental Financial Information” i bilaga till det engelska pressmeddelandet.
2) Se Reconciliation of operational EBITDA to Income from continuing operations before taxes i Not 13 i Interim Consolidated Financial Statements (unaudited) i det engelska pressmeddelandet.
3) Ledningens diskussion kring order och intäkter utgår från förändringar i lokal valuta. För förändringar i USD, se respektive resultattabell i det engelska pressmeddelandet.

-----------------------

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 22 oktober 2014, vilket kan läsas i sin helhet inklusive resultattabeller och finansiell information på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.


För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
Fax: 41 43 317 7958

media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. 41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland

Taggar:

Prenumerera

Citat

”Vårt program för lönsam organisk tillväxt har med framgång skapat ett hälsosamt momentum i orderutvecklingen tvärs över alla regioner. Det är uppmuntrande att se att vi vinner stora attraktiva projekt och att basorderingången ökar för femte kvartalet i följd.”
Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB.