ABB:s aktieägare godkänner alla förslag vid årsstämman

      Omval av ordförande och samtliga styrelseledamöter

      Den tionde utdelningsökningen i följd godkändes

      Styrelsens och koncernledningens ersättning godkändes

Aktieägarna återvalde Peter Voser som ledamot och ordförande för styrelsen. Jacob Wallenberg, Matti Alahuhta, Gunnar Brock, David Constable, Frederico Fleury Curado, Lars Förberg, Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett, David Meline och Satish Pai valdes om för en ny period.

Aktieägarna gav sitt bifall till den tionde utdelningsökningen i följd till 0,80 CHF per aktie, upp från 0,78 CHF föregående år. Utbetalningen i Schweiz förväntas ske den 8 maj 2019. Aktieägarna godkände också ledningens redovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2018.

Dessutom godkände aktieägarna i en bindande omröstning den maximala sammanlagda ersättningen för styrelseledamöter för mandatperioden 2019–2020 samt för koncernledningen för räkenskapsåret 2020. Dessutom godkände aktieägarna ersättningsrapporten för 2018 i en rådgivande omröstning. Aktieägarna godkände också förnyelsen av auktoriserat aktiekapital.

T
otalt 767 aktieägare deltog i årsstämman, vilket representerar 79,86 procent av det totala röstberättigade aktiekapitalet.

Resultatet efter årsstämman kommer att publiceras på www.abb.com senare under dagen.  

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat den 2 maj 2019, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

För mer information, kontakta:

Media Relations
Tel: +41 43 317 71 11
E-post: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Tel: +41 43 317 71 11
E-post: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Schweiz

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar