ABB:s aktieägare godkänner alla förslag vid årsstämman 2021

Report this content

Utbetalning av utdelning samt ersättningen till styrelsen och koncernledningen har bekräftats. Aktieägarna godkände också en aktiekapitalminskning genom annullering av återköpta aktier enligt ABB:s aktieåterköpsprogram.

ABB:s aktieägare har godkänt alla förslag från bolagets styrelse vid årsstämman 2021. På grund av extraordinära omständigheter och i enlighet med tillämplig schweizisk lagstiftning om covid-19 kunde aktieägarna inte närvara personligen på stämman men kunde utöva sina rättigheter som aktieägare via det oberoende ombudet som representerade 59 procent av det emitterade aktiekapitalet.

Aktieägarna stödde den föreslagna utdelningen på 0,80 CHF per aktie med 99,4 procent av rösterna. Utbetalningen av utdelningen i Schweiz planeras ske den 31 mars 2021. Aktieägarna godkände också ledningens förvaltningsberättelse, koncernbokslut och årsbokslut för 2020 med 99,4 procent av rösterna.

Peter Voser utnämndes till ordförande för bolagets styrelse med 92,9 procent av rösterna. Med undantag av Matti Alahuhta, som redan tidigare tillkännagett att han inte skulle ställa upp för omval, omvaldes alla övriga styrelseledamöter för ytterligare en period: Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, David Constable, Frederico Fleury Curado, Lars Förberg, Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett, David Meline och Satish Pai.

Dessutom godkändes en aktiekapitalminskning genom annullering av återköpta aktier enligt ABB:s aktieåterköpsprogram som tillkännagavs i juli 2020 med 98,4 procent. Vidare godkände aktieägarna i en bindande omröstning med 98,4 procent den maximala sammanlagda ersättningen för styrelseledamöter för mandatperioden 2021-2022 samt för koncernledningen för räkenskapsåret 2022 med 92,7 procent. I en icke bindande omröstning röstade aktieägarna dessutom för ersättningsrapporten för 2020 med 90,2 procent av rösterna.

Bokslutet efter årsstämman är tillgängligt på www.abb.com. ABB redovisar resultatet för första kvartalet den 27 april 2021.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

abb