ABB:s aktieägare godkänner styrelsens alla förslag

Alla styrelsemedlemmar omvalda för en ny mandatperiod; utdelningen ökade till 0,65 CHF

2012-04-26 – Aktieägarna i ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har godkänt alla förslag som styrelsen har lagt fram vid företagets årsstämma i Zürich idag.

De omvalde samtliga åtta styrelsemedlemmar för en mandatperiod av ytterligare ett år. Styrelsen avser att åter utnämna Hubertus von Grünberg till styrelseordförande.

Aktieägarna röstade för att höja utdelningen till 0,65 CHF per aktie för 2011 från 0,60 CHF för föregående år. De godkände också årsredovisningen, koncernbokslutet samt årets resultat- och balansräkning för 2011.

Totalt närvarade 1000 aktieägare vid årsstämman och av det totala aktiekapitalet var 61,4 procent representerat.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

 

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar