• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB:s elektriska drivsystem sparar 310 miljoner megawattimmar 2011

ABB:s elektriska drivsystem sparar 310 miljoner megawattimmar 2011

Report this content

De samlade energibesparingarna 2011 motsvarar elproduktionen vid 31 kärnkraftverk

2012-06-11 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har publicerat sina senaste beräkningar av de årliga energibesparingar som genereras via företagets installerade bas av frekvensomriktare. Runt 310 miljoner megawattimmar el sparades av ABB:s frekvensomriktare under 2011, en ökning med 19 procent jämfört med föregående år.

Elektriska drivsystem används för att reglera effekten, och därmed energiåtgången, i elmotorer. Industrins elmotorer står för 25 procent av all elanvändning globalt.

De samlade elbesparingarna från ABB:s frekvensomriktare under 2011 motsvarar utsläppen av 260 miljoner ton koldioxid – förutsatt fossila energikällor – eller cirka 34 miljarder dollar i elkostnader för amerikanska elanvändare [i] . De kan också jämföras med elen från mer än 30 kärnkraftsreaktorer eller elkonsumtionen i 75 miljoner europeiska hushåll [ii].

”Den framtida potentialen för energi- och kostnadsbesparingar är fortfarande enorm, eftersom bara runt 10 procent av alla industrimotorer använder elektriska drivsystem idag”, säger Ulrich Spiesshofer, chef för ABB:s division Discrete Automation and Motion. ”Energieffektivisering kommer, under en lång tid framöver, fortfarande att vara det bästa sättet som finns tillgängligt att minska energikostnader och utsläpp.”

Elmotorer används i stor utsträckning inom industrin, några applikationsexempel finns inom områdena fläkt, pump, hiss, gruvspel, valsverk etc.

ABB:s beräkningar av de årliga besparingarna bygger på en jämförelse av den genomsnittliga elanvändningen i applikationer med respektive utan frekvensomriktare. Många elmotorer som inte är utrustade med frekvensomriktarteknik går på fulla varvtal och regleras endast genom att strypas när full effekt inte krävs.

Energi står för 92-95 procent av kostnaderna under produktlivscykeln för en elmotor, beroende på dess storlek. Det innebär att ett elektriskt drivsystem vanligtvis betalar sig inom mindre än ett år.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.


[i] USA:s elpriser 2011

[ii] Genomsnittling energianvänding av EU-hushåll, källa: IEA world energy outlook 2011

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media