ABB:s gruvautomation höjer produktiviteten och trimmar kostnaderna i Bolidengruva

2015-06-09 – Nästa nivå av innovativ gruvautomation

  • ABB erbjuder komplett lösning för att integrera kraft- och automationsteknik

  • Omfattar system från gruva till kvarn för att skapa världens mest avancerade zink-, bly- och silvergruva

  • ABB:s system 800xA kontrollerar kärnan i Boliden Gapenbergs expansion och säkerställer produktivitet i många år framöver

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har levererat en skräddarsydd teknisk lösning för att göra Bolidens gruva i Garpenberg, Dalarna, till den mest effektiva och produktiva gruvan i världen. Automatiserade processer som sträcker sig flera kilometer under jord samverkar i ett enda system och lyfter effektiviteten och produktiviteten till nya nivåer.

ABB:s systemplattform 800xA, som finns installerat i mer än 10 000 processindustrier i över 100 länder, bildar stommen i gruvans styrsystem och koordinerar effektivt de olika delsystemen, både ovan jord och ned till en kilometers djup, såsom kraft och automation för kvarnanläggningen, ventilationssystemen och krossarna.

Expansionen av Bolidens gruva har pågått under fyra år i nära samarbete med ABB och bygger på principerna Internet of Things, Services and People.

Boliden och ABB har samarbetat i mer än 90 år och tillsammans genom åren utvecklat optimerade lösningar för automation och styrning som har resulterat i en oöverträffad effektivitet ovan och under jord. ABB:s nästa nivå, av gruvautomation är specifikt utvecklad för att lösa gruvindustrins utmaningar inklusive fluktuerande råvarupriser, stigande energikostnader, strängare regelverk, högre säkerhetskrav och tillgång på arbetskraft.

”ABB:s heltäckande kraft- och automationslösningar för 2000-talets gruvindustri är en kraftfull demonstration av hur Internet of Things, Services and People förändrar gruvdriften på ett fundamentalt sätt”, säger Peter Terwiesch, global chef för ABB:s division Process Automation. ”Efter nära hundra år av samarbete är vi på ABB stolta över att få hjälpa Boliden att återigen ligga i framkant och uppnå nästa nivå av effektivitet och produktivitet.”

Boliden och ABB slutförde det runt 580 miljoner dollar omfattande projektet i Garpenberg i mitten av 2014 enligt fastställd tid och budget. Sedan dess har tonnaget från gruvan ökat med nästan 60 procent till 2,22 miljoner ton med ytterligare beräknad ökning till 2,5 miljoner ton före 2015 års slut. Under tiden har kostnaderna per ton sjunkit tack vare minskad energianvändning och vattenförbrukning, samtidigt som bullernivåerna har minskat för de runt 500 boende i närområdet.

För att göra detta möjligt har ABB levererat kraft- och automationslösningar för kvarnanläggningar och gruvspel såväl som hundratals energieffektiva motorer och drivsystem.

Med ABB:s omfattande System 800xA för kraft- och automationsstyrning, har tidigare separata system för drift av gruvspel, kvarnar, ventilation, länshållning, ställverk, transportörer, krossar, malmlager, underhåll, dokumenthantering och kommunikation nu integrerats på ett framgångsrikt sätt.

Bolidens operatörer och tekniker vid mer än 30 arbetsstationer, eller de som är utrustade med mobila enheter långt under jord, har tillgång till samma information och kan nu vid varje tidpunkt optimera systemet med hjälp av löpande information om utrustningens status.

Utöver systemleveransen ingår ett serviceavtal baserat på förebyggande och tillståndsbaserat underhåll. Tack vare Boliden Garpenbergs välinstrumenterade anläggning kan ABB:s team av servicetekniker var som helst i Europa använda de stora mängder data som genereras för att analysera problem, åtgärda brister och därmed öka produktiviteten och spara kostnader för Boliden.

ABB tillhandahåller fjärrsupport dygnet runt för de båda nya gruvspelen vid Garpenberg enligt företagets nya tjänst Hoist Performance Monitoring Service (HPMS).

”Gruvor som Garpenberg står inför skärpta miljölagar, ökade arbetskrafts- och energikostnader och högre säkerhetskrav från allmänhet såväl som medarbetare”, säger Hans Jönsson, chef för Boliden Garpenberg. ”Boliden arbetar tillsammans med ABB för att övervinna dessa utmaningar och med hjälp av en hög nivå av automation och integrering säkerställa gruvans fortsatta drift under åren framöver.”

Om ABB

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

Om Bolidens gruva Garpenberg

Framgångsrik prospektering har tillsammans med branschledande teknikutveckling möjliggjort expansionen av Bolidens gruva i Garpenberg, strax utanför Hedemora i Dalarna. Investeringen på 3,9 miljarder kronor ökar den årliga produktionen från 1,4 miljoner ton till 2,5 miljoner ton malm 2015. ABB har bidragit till att göra Boliden Garpenberg till en av världens mest kostnadseffektiva och automatiserade moderna gruvor.

För mer information, kontakta:

ABB Group Media Relations:
Reiner Schoenrock Sandra Wiesner
Switzerland: Tel. 41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com


ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar