• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB säljer Power Conversion-divisionen till AcBel Polytech Inc. för 505 miljoner dollar

ABB säljer Power Conversion-divisionen till AcBel Polytech Inc. för 505 miljoner dollar

Report this content
  • Avyttringen är den sista delen av ABB:s nyligen offentliggjorda portföljåtgärder på divisionsnivå

ABB har ingått ett avtal om att sälja sin division Power Conversion till AcBel Polytech Inc för 505 miljoner dollar kontant. Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under andra halvåret 2023. När försäljningen är slutförd räknar ABB med att rapportera en mindre icke-operativ bokföringsvinst i resultatet av verksamheten till följd av försäljningen. Divisionen Power Conversion, tidigare Lineage Power, förvärvades av ABB som en del av förvärvet av GE Industrial Solutions 2018 och är inte en kärnverksamhet för ABB.

Divisionen har sitt säte i Plano, Texas, USA, och har cirka 1 500 medarbetare över hela världen, främst på tre större anläggningar och huvudkontoret i USA. Den genererade intäkter på cirka 440 miljoner dollar och vinst från verksamheten på cirka 50 miljoner dollar under 2022, med ett tydligt fokus på den nordamerikanska marknaden.

Power Conversion är en global leverantör av helhetslösningar för kraftomvandling för verksamhetskritiska tillämpningar inom telekommunikation, datacenter och industri. Verksamheten är väl positionerad och drar för närvarande nytta av viktiga teknologiska megatrender såsom utbyggnaden av 5G-nätverk, den ökade användningen av molntjänster och tillverkningsautomation.

"Vi är mycket glada över att ha hittat ett utmärkt nytt hem för denna specialiserade verksamhet som kan gå från klarhet till klarhet under AcBels ledning", säger Björn Rosengren, vd för ABB. "Vi är också glada över att slutföra alla portföljavyttringar av divisioner som tillkännagavs i slutet av 2020, och som inkluderar försäljningen av Dodge och avknoppningen av Accelleron."

Jerry Hsu, ordförande för AcBel, kommenterade: "Vi välkomnar hjärtligt Power Conversions anslutning till AcBel-familjen. Vi tror att transaktionen gynnar båda parter då vi kompletterar varandra i hög grad när det gäller produktportfölj, kundbas och expertis. Genom att kombinera AcBels kärnkapacitet inom smart tillverkning och original designtillverkning med Power Conversions banbrytande teknik i högkvalitativa premiumprodukter och dess avancerade systemlösningar kommer vi att kunna skapa en mer omfattande produktportfölj och utöka vårt utbud av lösningar för att fortsätta skapa värde för våra kunder och investerare.”

AcBel är en av de globala ledarna inom tillverkning och design av strömförsörjningsbrytare. Förutom att erbjuda strömförsörjningslösningar för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive datorer, smarta hushållsapparater, smarta telefoner, servrar och nätverksutrustning, betonar AcBel också möjligheterna inom hållbar energi och elfordon. AcBel har sitt huvudkontor i Taiwan med över 8 800 medarbetare över hela världen. Företaget har som mål att driva världen med hållbar energi och högeffektiva nätaggregat.

Citi agerar som exklusiv finansiell rådgivare och Milbank LLP är ABB:s juridiska rådgivare i transaktionen.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 januari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtsyftande information och uttalanden som bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”avser”, förväntar”, “planerar”, ” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att denna transaktion försenas eller förhindras att slutföras, och som kan påverka vår förmåga att uppnå alla våra förväntade fördelar från transaktionen. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med covid-19-pandemin, fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden inklusive konflikten i Ukraina, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garantier för att dessa förväntningar kommer att infrias. Föregående lista över faktorer är inte uttömmande och alltför stor vikt ska inte läggas vid något framåtblickande uttalande, inklusive prognoser, som enbart kan hänföras till det datum då det utfärdades.

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

abb