ABB ska strömförsörja världens största diamantutvinningsfartyg åt De Beers

ABB tar hem ett avtal från Damen Shipyards Group om att leverera ett avancerat strömförsörjningssystem till världens första specialbyggda diamantutvinningsfartyg

ABB ska tillhandahålla ett integrerat strömförsörjningssystem som säkerställer att världens största och tekniskt mest avancerade diamantutvinningsfartyg uppfyller kraven på högsta säkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Fartyget byggs av Damens varv i Mangalia vid Svarta havet i Rumänien. Ekonomiska detaljer kring ordern har inte redovisats.

Med en total kostnad på 468 miljoner dollar är fartyget den största enskilda investeringen som någonsin gjorts i den marina diamantutvinningsindustrin. Man använder sig av avancerad muddring av havsbotten – en teknik för att utvinna diamanter i havet. Fartyget ska levereras 2022 till Debmarine Namibia, ett samriskföretag mellan Republiken Namibia och De Beers-koncernen. De Beers-koncernen är världens ledande diamantutvinningsföretag med oöverträffad expertis inom prospektering, utvinning och marknadsföring av rådiamanter, och grundades redan 1888.

Namibia har de största kända marina diamantfyndigheterna i världen och Debmarine Namibia extraherar en del av de mest högkvalitativa diamanterna som överhuvudtaget finns i havet på 90–150 meters djup utanför landets sydvästra kust. Traditionellt utförs diamantutvinning på land längs Namibias kust i öppna dagbrott, men i och med att de landbaserade diamanterna i Namibia förväntas ta slut inom 15 år är nu havsbaserad utvinning på uppgång.

Det nya 177 meter långa fartyget har konstruerats av de högt ansedda norska skeppsbyggarna Marin Teknikk. Fartyget blir det största i Debmarine Namibias flotta och överträffar deras nuvarande största fartyg Mafuta med 8 000 tons deplacement (fartygets vikt baserat på mängden undanträngt vatten). Fartyget förväntas öka rederiets årsproduktion med 35 procent och bidra med ytterligare 500 000 karat till dagens produktionsnivå.

Man har tidigare installerat ABB:s strömförsörjningssystem ombord på SS Nujoma (SSN), Debmarine Namibias djuphavsfartyg för diamantprospektering och provtagning.

”Framgångarna med SSN med hög tillförlitlighet, effektiv positionering och låg bränsleförbrukning var tillsammans med säker drift avgörande när man valde samma system för det nya fartyget och ABB:s strömförsörjningssystem är en integrerad del av lösningen”, säger Michael Curtis, som är chef för nybyggnadsprojektet hos Debmarine Namibia.

Den senaste ABB-tekniken kommer att säkerställa att fartyget kan hålla oöverträffad driftskontinuitet. Förutom det avancerade systemet för strömgenerering, distribution och frekvensomriktare för framdrivningssystem innefattar lösningen en stor marin dubbelkonverteringsenhet för avbrottsfri kraft online (MUPS*) som stöd för fartygets vitala styrprocesser, vilket avsevärt minskar risken för kritiska strömförluster och driftstopp. ABB:s MUPS är utformad för störningsfri tillgänglighet och säkerställer strömbackup för fartygets styrsystem ombord på undervattensbandvagnen och den bearbetningsanläggning som sorterar sedimentet som lyfts upp från havsbottnen för att extrahera diamanterna. ABB:s avancerade och välintegrerade strömförsörjningssystem hjälper till att optimera motorlasterna liksom minska drifttimmarna, bränslekostnaderna och underhållsbehovet.

”ABB är ett globalt betrott ledande teknikföretag som kan leverera lösningar för avancerade och komplexa specialbyggda fartyg. Vi är glada över att arbeta tillsammans med dem i ett banbrytande nybyggnadsprojekt för båda företagen”, säger Mark Vermeulen, vd för Damen Offshore & Transport.

”Detta är verkligen ett specialfartyg, fullpackat med sofistikerad teknik och är ett projekt som kräver ett extra nära samarbete med kunden för att säkerställa att optimala lösningar levereras helt enligt specifikationerna”, säger Juha Koskela, vd för ABB Marine & Ports. ”Vi är glada att se att teamet bakom detta avancerade fartyg inser fördelarna med den effektivitet, säkerhet och driftskontinuitet som möjliggörs genom integreringen. Framgångarna följer också det växande intresset för ABB:s elektriska, digitala och uppkopplade lösningar i allt fler fartygstyper och driftprofiler.”

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 13 juli 2020, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

*) Marine uninterruptible power supply system

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb