ABB slutför förvärv av GE Industrial Solutions

–      Stärker ABB:s globala ställning som nummer 2 inom elektrifiering

–      Ger utvidgad tillgång till den attraktiva nordamerikanska marknaden

–      Operativt resultat per aktie[1] år ett

–      Förväntade årliga kostnadssynergier på cirka 200 miljoner dollar år fem bekräftas


[1] Operativt resultat per aktie är en non-GAAP measure för resultat; en definition av detta mätetal finns i ABB:s årsredovisning.

ABB tillkännager att företaget har slutfört sitt förvärv av GE Industrial Solutions (GEIS), GE:s globala verksamhet för elektrifieringslösningar, den 30 juni 2018. Transaktionen, som tillkännagavs den 25 september 2017, förväntas läggas på det operativa resultatet per aktie år ett.

Transaktionen på 2,6 miljarder dollar ger en avsevärd potential för värdeskapande i ABB, inklusive tillväxtmöjligheter som kan utnyttjas genom att man kopplar samman ABB:s digitala erbjudande ABB Ability™ med GEIS stora installerade bas. ABB förväntar sig att år fem realisera cirka 200 miljoner dollar i årliga synergieffekter, vilket är avgörande för att föra upp GEIS till ett resultat som motsvarar andra i branschen.

”Vi är mycket glada att kunna välkomna GE Industrial Solutions till ABB”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Sammanslagningen stärker ABB:s position som världsledande inom elektrifiering och snabbar upp vår tillväxt och konkurrenskraft på viktiga marknader, i synnerhet i Nordamerika. GEIS är ett av Thomas Edisons första företag och utgör därmed elektrifieringens vagga – ett arv vi kommer att bevara och bygga vidare på när nu GEIS är en del av ABB.”

GEIS kommer att integreras med ABB:s division Electrification Products (EP) som leds globalt av Tarak Mehta, i form av en ny affärsenhet under namnet Electrification Products Industrial Solutions (EPIS). Stephanie Mains, som tidigare var vd och koncernchef för GE Industrial Solutions, kommer att leda den nya affärsenheten som Managing Director. Som en del av transaktionen har ABB etablerat en långsiktig strategisk leverantörsrelation med GE för att tillhandahålla produkter och lösningar från hela ABB-portföljen. En långvarig rättighet att använda varumärket GE ingår också i förvärvet.

”GE Industrial Solutions och ABB:s produktportföljer är i högsta grad komplementära. Tillsammans får vi en omfattande kombinerad portfölj liksom en större global närvaro, säljstyrka och distributionsnät”, säger Tarak Mehta. ”Vi satsar på att betjäna GEIS installerade bas och kommer nu att kunna tillhandahålla ett tekniskt mer avancerat och digitalt uppkopplat erbjudande till våra kunder runt om i världen. Tillsammans kommer vi att stärka ABB:s position som nummer 2 inom elektrifiering globalt och utvidga vår tillgång till den attraktiva nordamerikanska marknaden.”

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com 

Viktigt att notera angående framåtsyftande information: Detta pressmeddelande innehåller s.k. ”framåtblickande uttalanden” avseende ABB:s förvärv av GE Industrial Solutions. Sådana framåtblickande uttalanden känns igen genom ord som planer, avser, förväntar, åtar och liknande uttryck. Sådana framåtblickande uttalanden bygger på aktuella förväntningar och innehåller risker och osäkerheter i samband med dessa, inklusive faktorer som kan komma att försena, avleda eller ändra vissa av dem och som kan leda till faktiska resultat och utvecklingar som avsevärt skiljer sig från de aktuella förväntningarna. Inga framåtblickande uttalanden kan garanteras. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande ska utvärderas tillsammans med de många osäkerheter som påverkar ABB:s verksamhet, i synnerhet dem som identifierats i diskussionen om påverkande faktorer som återfinns i ABB:s årsredovisning i blankett 20-F för det år som avslutades 31 december 2017. ABB åtar sig inte någon förpliktelse att officiellt uppdatera eller ändra några framåtsyftande uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande. 

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Tel: +41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com

ABB Ltd 
Affolternstrasse 44 
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar