• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB stödjer arbetet för renare världshav genom robotlösningar hos Permascand

ABB stödjer arbetet för renare världshav genom robotlösningar hos Permascand

Report this content
  • Tre robotiserade svetsprocesser möjliggör effektivare produktion av elektrokemiska celler till vattenreningssystem för lastfartyg
  • Robotlösningarna ger lägre energiförbrukning, bättre arbetsmiljö och ökad produktivitet

I femtio års tid har det svenska elektrokemiska företaget Permascand producerat elektroder med katalytiska beläggningar och elektrokemiska celler. Företagets celler för rening av barlastvatten som installeras på stora fraktfartyg bidrar till att hålla världshaven rena genom en elektrokemisk reningsprocess. I takt med att efterfrågan på företagets produkter ökat har också allt högre krav ställt på produktionskapaciteten hos tillverkningsanläggningen i Ljungaverk.

Genom att installera tre robotceller från ABB kan Permascand uppnå betydligt kortare ledtider såväl som minskade underhållskostnader och reducerad energiförbrukning. Robotarna har installerats av det norska företaget Goodtech Solutions, med input från flera ABB-enheter, och möjliggör automation av processer för punktsvetsning, lasersvetsning och TIG-svetsning.

”Vi har sett en oerhörd produktivitetsförbättring. Tack vare robotiseringen har vi förkortat våra ledtider och fått en mycket större flexibilitet, och utan att anställa fler medarbetare har vi lyckats fördubbla vår omsättning”, säger Peter Lundström, vd på Permascand.

”Det har varit ett mycket bra samarbete mellan ABB, Permascand och Goodtech, och det är inspirerande att höra om alla de fördelar som Permascand upplever genom sin automationssatsning. Vi vill att våra produkter och lösningar ska stärka våra kunders verksamheter och bidra till deras hållbarhetsarbete, vilket är tydligt i fallet med Permascand”, säger Nicklas Hallan, ansvarig för ABB Robotics partnerprogram i Sverige.

Samarbete i komplext projekt

Det komplexa automationsprojektet omfattar tre huvudprocesser i Permascands tillverkning av desinfektionsceller för barlastvatten till vattenreningssystem: punktsvetsning, lasersvetsning och TIG-svetsning. Med robotteknik från ABB som bas har flexibla ställ och verktyg tagits fram, och svetsning för olika material utvecklats.

”För att realisera Permascands vision för den framtida produktionen hjälpte vi dem att utveckla flödet av produkter så att det lättare kunde automatiseras. Nu har de en flexibel och effektiv produktion med bra arbetsmiljö för operatörerna. Vi fick dessutom med miljöperspektivet med låg energiförbrukning, säger Johan Håkansson”, vd på Goodtech Solutions.

Punktsvetsningen brottades exempelvis tidigare med långa omställningstider. Utmaningen är därför att skapa en flexibel lösning där operatörerna enkelt kan ställa om produktionen. Med hjälp av flexibla ställningar och verktyg och genom att robotisera punktsvetsningsprocessen, där man bland annat använder sig av ABB:s verktyg för offlineprogrammering- och simulering, RobotStudio®, är det nu möjligt att växla mellan långa och korta serier utan större stillestånd.

I lasersvetscellen integreras flera moment efter varandra. I cellen sammanfogas en anod och katodplåt genom lasersvetsning, fixturer laddas och plundras med en robot, plåt flyttas till ett riktverk och plockas till en knappningsmaskin. Totalt är det fem robotar som samarbetar i flöde med tuff cykeltid där allt är automatiserat.

Den tredje robotinstallationen rör TIG-svetsning, något som tidigare gjordes manuellt. Den nya automatiserade lösningen kapar produktionstiderna och förbättrar ergonomin för operatörerna. I TIG-svetsningscellen vill man positionera materialet så att det enkelt kan plockas med roboten, något som lösts med ett palettmagasin.

Alla tre robotcellerna är nu i drift och för med sig bättre produktivitet, kortare ledtider, minskade framtida underhållskostnader, minskad energiförbrukning, större flexibilitet, jämnare kvalitet och bättre arbetsmiljö.

Efterfrågan på barlastvattenrening inom sjöfart är stor, samtidigt som verksamheten inom elektrifiering och förnybar energi ökar. Allt pekar dessutom på att framställningen av grön vätgas, där alkalisk elektrokemi spelar en viktig roll, kommer att bli en stor affärsmöjlighet. På Permascand räknar man därför med en successiv utbyggnad av produktionskapaciteten framöver.

”Vi kommer självklart att fortsätta investera i automation och robotisering. Det här projektet visar hur effektivt och driftsäkert det är. Att återbetalningstiden i projektet understiger ett år är fantastiskt med tanke på dess storlek och komplexitet. Resultatet har blivit över förväntan”, säger Peter Lundström, vd på Permascand. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomatisering och har levererat fler än 500 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar att öka produktiviteten, flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi stöttar kundernas övergång till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har fler än 11 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. go.abb/robotics

Permascand Top Holding AB är en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar baserade på bolagets egenutvecklade katalytiska beläggningar för miljöteknikapplikationer. Med ett kundriktat fokus har Permascand levererat elektroder, elektrokemiska celler och eftermarknadstjänster till en rad olika branscher i 50 år. Permascand har sitt huvudkontor i Ljungaverk där bolaget även driver forsknings- och utvecklingsverksamhet, teknikutveckling och produktion. Permascand har även kontor i Göteborg och Vancouver, Kanada. För mer information, besök: www.permascand.com

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Permascand

Peter Lundström
VD
+46 73 028 14 76
investor@permascand.com 

 

Taggar: